Petr Novák

***

Dej pokoj, dědku, s básněmi,
teď živí mě usnesení, rozsudky,
vystačí teď krásně mi
protokoly, posudky.

Mučit se rýmů hledáním
na básně už nemám čas,
chybí mi pro to nadání
a ke klidu mému vzal je ďas.

Konečně jsem dospělý
a básně ...
(např. z života mého zmizely
nebo někam či někde zmizely
nebo jsou ...

Ostatní tvorba Petra Nováka publikovaná v Divokém víně:
DV 86/2016: Políbení, Slepcova hůl a další
DV 23/2006: (Umím už říkat „r“…), (Salvatore Dalí…) a další
DV 21/2006: (Kolkolem rozpoutal se blesků běs…), (Klidně a s rozmyslem roztočil Zemi…) a další