Petr Novák

***

Kolkolem rozpoutal se blesků běs
Ontario vráz vystoupilo z břehů
Nenuceně v dešti rozšuměl se vřes
I teď ptáci světu vykřikují svou něhu
Na Matterhorn vyšplhal se býk
Archimédes zvolal své heuréka
Na oltář obětní položen byl fík
A dopis páteční ten nepřišel zdaleka
Dopis jenž soukromě sděluje světu
Zlato že před solí ztrácí svou cenu
Lístkové těsto dopisů na válu hnětu
A hněte mne že nenávratno zhnětlo ženu
Tu o níž snažím se já rozkacený nic neříci
Oposumný čase navlečený na jepici

***

Klidně a s rozmyslem roztočil Zemi
Organtýn oblohy připíchl nad ni
Uronil slzu pýchy a bylo moře
Šlápl na tu kouli aby ji zploštil
Ech vzdychl si neboť byla neděle
a odešel blbec i když to bylo necelé

Bouře zuří vichry zuby cení
Letité stromy klaní se zemi
Ej to jen praotec stoupá na Říp za první zoře
Chudák noha se smekla na zem sebou praštil
A neboť starý byl a praštěný nemohl dál
a od těch dob nářek Čechů po zemi se rozléhal

***

Kouzelník mávl čarovnou holí
Už je tu léto budeme lyžovat
Chybějící hlava tě nezabolí
Y — jak se má na to co rýmovat
Ňouma jsem a ňouma budu
Stejně čím byl jsem byl jsem rád
Kopu vztekle do prázdného sudu
Inteligence je asi chybné s Y psát
Stůl proč jen nemá noh šest
Těžko se na něm vajíčko udrží
Ubitá slepice už je nemůže snést
Lásko bože lásko proč se mě nedržíš!

***

Přišel čas ať se chtělo či ne kdy opice
Rozhodnout se měla jak tedy vlastně dál
A schůze svolána hlasovalo se bouřlivě velice
Co teď co pak až pavián se zachechtal
A smál se smál až příliš upřímně
Než zdrávo bylo i řeklo se : toť po víně
Tož opičí král alkoholismu boj vyhlásil
Opičí rod pak samozřejmě souhlasil
Poté zakázalo se smát ba i mnohé věci číst
I psát jen chodit po dvou množit se a pracovat se smělo
Co by také opičí rod mohl chtít víc
Eto řekl pak král užé váše dělo
když co se dalo zbod
a tak z potomků jeho
člověčí povstal rod
nemoha proti tomu nic říct
chudáci zásady převzaté od opic

***

Světem velkoměsta řvoucího vyšeptale
Thanatofilií svíjejícího se molocha
Ruku v ruce pomalu leč kale
Čtveráci jdou a nesou jinocha
Poněkud zmoženi a s pěnou v ústech
Rusá molochova potem poďobaná hlava
Splasklá a ohyzdně svraštěna v srůstech
Trepanace zdařila sláva slááááva
Sláva trepanátorům a vědě vůbec
Kolkolem čekankové bulvy plné vláhy
Rozradostněle bzučící včelou stane se trubec
Zestandardizovat či standarty místo hlavy
Koho to dnes svolává bubnů a trubky hlas
Ruka či se to dnes chvěje dojetím
Kam a zda vůbec jest nám skládati oběti
teď však — je první máj je lásky čas

***

Kam se hrabete Nefrete
Unylá Afrodité i Kleopatro
Slabá Heleno
Ano všechny se můžete zahrabat
Já jen jednu lásku mám
Ďábelskou její krásu znám
A dal bych za ni poslední spodky
vy ubohé třísky
za lahvinku whisky
nebo vodky

***

Kdo pamatuje louče čoud ten ti odpoví
Oné noci kdy padala hvězda
Mužik ji vzal a hodil po carovi
Už utíká stále nevěří zda se mu to nezdá
Na jeho místo nastoupili Lenin Stalin
Internacionálu zpívaly davy
Smrtelně zpocen buržuou být hlavu v šál si halím
Mužiků stovky vítězně zdvihly hlavy
Už na pány nebudou dřít mít doma špínu
Starostlivě se do budoucna dívat
Jedovatou leč nepřítel pliv slinu
Entuziasticky však národ začal zpívat
Fašisty bil krví k budoucnosti šťastné se brodí
I když svíce jedna zhasne větrem sfouknuta prudce
Kolem hned žárovky dvě um mozků a rukou jich zplodí
Co jest vítězstvím revoluce řekl Lenin veliký vůdce
Elektrifikace! Kdo pamatuje louče čoud ti odpoví

(dobové akrostichy z přelomu 60. a 70. let v Divokém víně však dosud nepublikované)

Ostatní tvorba Petra Nováka publikovaná v Divokém víně:
DV 86/2016: Políbení, Slepcova hůl a další
DV 73/2014: ***
DV 23/2006: (Umím už říkat „r“…), (Salvatore Dalí…) a další