Kristýna Fixlová

obr. 1

601 (Odtamtud)

Co člověk našel, vydrželo zřetelný jenom chvilinku, jako vždycky. Ty chvíle ale byly pořád kratší. I tady, daleko od podivnýho, tušenýho vichru, ve vánku relativně jemným, se dech zrychloval. Nevěděli jsme, co se děje, nevěděli jsme nic, to zůstávalo. S hlavama v oblacích jsme česali ovoce na malým zeleným místě a věřili, že svět trpí nespavostí. Slunce letně hřálo a hrálo si na honěnou se stínama... Usedlíci a česáči, oddělený od sebe, popíjeli beze spěchu pod plátěnejma stříškama svý pointy.

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Kristýny Fixlové publikovaná v Divokém víně:
DV 19/2005: 29 (PC = Player´s Coast), 74 (Mikrokosmos) a další
DV 16/2005: Pro autobusy č. 174, Doupě a hráči a další
DV 14/2005: Kronika malýho zloděje