Karel Vodička
Domitius Nero

Staré sbírky básní

Mám rád ty staré sbírky básní,
vždy dojat, téměř se vzlykem
čtu jejich stránky, jež se vrásní
a mluví čistým jazykem.

Jak miluji ty chvíle zdání,
ten zvláštní, tichý, vzácný čas,
kdy v hloubi svého rozjímání
pak slyším mistrů zvučný hlas.

Když hradba slov se uzavírá,
až v ozvěnách se šíří kol,
můj celý splín se z mysli stírá
a mizí rázem každý bol.

Jen s nechutí se vracím zpátky
v náš uspěchaný dnešní čas!
Chci věčně tančit mezi řádky
těm veršům vydán napospas...

(21. 2. 2006)

Ostatní tvorba Karla Vodičky publikovaná v Divokém víně:
DV 82/2016: Mene tekel
DV 79/2015: Pondělí
DV 68/2013: Diference
DV 57/2012: Revolta
DV 55/2011: Satisfakce
DV 54/2011: Všem dlužníkům
DV 46/2010: Misie
DV 43/2009: Jedné australské dámě
DV 41/2009: Tíže bytí, Mrtvému příteli
DV 36/2008: Závislost, Poslední deprese
DV 35/2008: Sbohem
DV 26/2007: Jak chutná první láska
DV 25/2006: Mamince
DV 24/2006: Requiem za hřích
DV 22/2006: Mé panence
DV 20/2006: Sonet vánoční
DV 19/2005: Jedné dívce z orientu, Prostitutka
DV 16/2005: V moci ďábla
DV 15/2005: Panenka