Věra Šípková

První a poslední óda na tebe

Jsi kamínek co hoří
Jsi stromu pád
Jak modrá propast v moři
Máš pořád hlad

***

Ach přátelé
Kdy vás konečně přitáhnu
do své haluzny se starým
selským stolem
Přinutím vás hádat se a vyprávět
Budu se v skrytu duše těšit
na vaše haranty
krásné haranty slov veselých
a vzrušených
sama v koutku
přikládaje harfami
do starodávné plotny

(publikováno v Divokém víně 5 / 1970)

Ostatní tvorba Věry Šípkové publikovaná v Divokém víně:
DV 19/2005: Harcovnická, Hlasy vskutku andělské a další