Věra Šípková

Harcovnická

Za deště střevlíci pátrají
v houští
Lampy živitelky si nikdo
nevšímá
(Přilehnout tak k teplé srně
den marně pátral po milencích)
Pádíme dál vleže
Ta poezie s námi vytlouká
kdejakou hospodu času

Hlasy vskutku andělské

Hlasy vskutku andělské stékaly po zdech
(Nezemská seskupení hvězd)
Tisíce černých ptáků souhlasně
vzlétalo z cest parami
Teplota stoupala jen zvolna
Strom vstal Od řeky znělo
významné pokašlávání
Ruce se mimoděk spekly
v sedmnáct
Rosa
Hvizd
Úprk
Tvá hlava začala hledat
lůžko
na mém těle

***

To je mi podzim
V letu kroutím hlavou
V polích se čerti mydlí houslemi
Z propadliště vyčuhují rampouchy rán
Nokturna rozvěsila vlásky tónů
Pohleď
To krásné divadlo
Umění
Vypilované
Pes právě umytý mi čurá do postýlky
Hřbitov
ten voní houbami
Rybář má náladu
V listí si tváře umyje
Můj miláček...
Ach kdyby tušil jaký je
Říjen je kozel s vlastnostmi
lilie
Blik
a už to všechno mám v černé
krabici
Teď přijďte mrazíky s vousky
Poženu vás
Slunce se napíchlo kostelu na
špici
Zláme si vaz

(publikováno v Divokém víně 7 / 1969)

Ostatní tvorba Věry Šípkové publikovaná v Divokém víně:
DV 21/2006: První a poslední óda na tebe, (Ach přátelé…)