Miloň Čepelka

Ze sbírky Mandel sonetů

Sonet o nespočetnosti tvých krás

Počítej se mnou: jedna, dvě, tři, čtyři
krát nekonečno. Tolik půvabů
máš v sobě, že se člověk těžko smíří,
když mu je dálka mění na tabu,

nedotknutelné, nedosažitelné.
Mohu je zrušit pouze ve snění,
když moje touha do tvé kůže velne
a ta, bělostná, něžně zrumění.

Tvé prsty, oči, uši, nos a rety,
kolena, kůtka, záda, každý zub,
co milimetr z tebe - klávesa,

jež dá se rozeznít a skrývá celé světy.
Že mi je dáváš, že to není lup,
proto jsem šťasten. Díky, nebesa!

Sonet o věčné pošetilosti

"Až jednou vejdu zpátky do dítěte,"
napsal jsem kdysi v třiadvaceti
se strachem, až mi mládí uletí,
že rozplynu se v hloubkách řeky Léthé,

"až, moje lásky, všechny odejdete,"
mínil jsem, nevěře své paměti,
pak že snad zmoudřím, zbaven prokletí
nezralých roků: "Avšak neplač, světe,

bude to v řádu věcí. Tak být má."
Dnes vím, jak jsem byl tenkrát zpozdilý,
a prosím ještě aspoň o chvíli.

Vždyť světlo, to je lepší nežli tma,
a moje láska je zde důkazem,
že těžko může být mi lehká zem.

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Miloně Čepelky publikovaná v Divokém víně:
DV 100/2019: Sonet se zesnulým dědečkem a další
DV 51/2011: PF 2111
DV 43/2009: Haiku
DV 41/2009: Ú S M Ě V
DV 40/2009: *** a další
DV 33/2008: Monolog k noži
DV 32/2007: Nděje
DV 31/2007: Sonet o tobě a o starých slovech
DV 30/2007: Sonet o tobě jako o inspiraci
DV 29/2007: Sonet o podzimní skepsi
DV 28/2007: Sonet o tobě a o našem milování
DV 24/2006: Sonet o konci všeho převtělování
DV 23/2006: Sonet o velkém třesku na konci cesty
DV 22/2006: Sonet s vážnou prosbou
DV 18/2005: Sonet o touze a s blatouchy, Sonet o pokorném štěstí a s ozvěnou
DV 17/2005: Sonet o básnění pro tebe, Sonet o milostném rýmování
DV 16/2005: Sonet o hrůze z toho, jak jsi daleko, Sonet o starém dilematu v novém rouše
DV 14/2005: Sonet s vážnou prosbou
DV 11/2004: Ticho, Noc a další
DV 8/2004: PF 2004
DV 2/2003: Červené jablko, PF 2003