Robert B. Pynsent

Báseň o známé

viděl jsem tě
asi nešetrně
viděl jsem tě
takovou
jak jsem tě nechtěl vidět
rozloženou
vytříbenou
po dlouhém rozkládání cizích rukou
vštíplas očima
v má ústa
sepnuté mlčení
mlčení sepnuté
mlčení sepnuté vysoko nade mnou
nade mnou a za námi
mlčení něčeho minulého
tvé oči mě však neviděly
už mě neuměly vidět
všechno kolem nich se už změnilo
změnilo jedním prudkým vzdechem
zvětšilo se přítomno
rozklížilo se budoucno snad
snad prudkým větším úsměvem
viděl jsem tě rozloženou
jako ostatní
ošizenou nešidivím
jako ostatní
a trochu to bolelo

(publikováno v Divokém víně 6 / 1969)