Eva Machalická-Tacchinardi

(Srpnová smrt)

Vysoko oči
na oltáři v nebi.
Černý kočí
hvízdá na koně… Útrpná

Luna klopí zrak. — Do srpna
zabořil Perun strach
jak kopí… — Vlkům

se chce výt na Měsíc...
I mně. — Černý kočí žene vstříc
smrti… Hluboko noc. — Okolo krku
hvězdy jak provaz (nebo náhrdelník)…

Obraz 1

(Hauzírník)

V Židovském městě hodiny
jdou, jako vždy, pozpátku…
Vetešník Abeles — z početné rodiny
— vandruje od neděle až do pátku. —

Nabízí na prodej staré krámy…
Šames Pinchas ho ze dveří žene.
— Manželka a děti — doma sami.
(Potěší kdo srdce zarmoucené?)
— — —
Také to vydržím
putovat od neděle až do pátku —
Ma´ariv Myslím na matku…

Jak doma hoří jeřabiny!
A prudce voní bez...
(Proč po nás smutně vyje pes?)

Obraz 2

(Sen)

Strašáci dosud vlají ze strnišť. —Holé
stromy skučí… — Jak lopaty
v mlýnském kole
podzim brázdy převracet se učí. —

Řeka se hrne jak by jí šlo o život;
suché listy vítr honí…
Někde venku si děti ještě hrají
a divoké sny se jim potom večer zdají.—

Nevinných andělů
jak na přehlídce koní —
Řeka se hrne stejně jako loni...

Havrani křičí. Něco se jim nezdá.
A z nebe zatím
spadla velikánská hvězda…

Foto 1

(Na podzim)

Je po žních; sklizni vína —
strašáci ještě někde trčí z obilí.
Večerem hvízdá meluzína...
vrávoráš domů — opilý.

I nebe je tak opuštěné…
mračna ve výši! ———
Nevíš, kam nás to osud žene,
Pane Ježíši! ? —

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Eva Machalické - Tacchinardi publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: Večer, Masopust a další
DV 22/2006: (Tma se rozpřahuje…), (Když ještě ani nespím…)
DV 18/2005: (Ráno), Steinbrunn a další
DV 17/2005: (Šílená matka), (Pohádka)
DV 16/2005: Bouřka, (Noc) a další
DV 15/2005: Výčitky, (Vlku) a další
DV 14/2005: Dvojník, Mlýnek a další
DV 13/2004: Strach, (Noc) a další