Eva Machalická-Tacchinardi

Dvojník

Cosi mě nutí...
říká: nespi, vstaň a běž!
(Ráno mě budí
sny. Že ostatní je lež?)

A nutí mě být vzhůru
ráno už od pěti.
(Mám malou noční můru. —
Bože, zbav mě havěti!)

Můj noční host ví
toho o mně dost. (A vytahuje z kapsy list. —
Mé špatnosti teď nahlas bude číst.) ———

Tak povědomá tvář ——— (Ale jistě
je to lhář!) ——— Já však přísahám,
že odněkud ho znám. —

Mlýnek

Měli jsme doma mlýnek na kávu
(dřevěný s mosaznou rukojetí). — — —
Váže se k němu řada vzpomínek: Z rukávu
sypu černá zrnka, smetí...

Někdy mě mrzí, že už není
staré harampádí. Měli jsme doma
košík starých věcí dětem na hraní...

Dnes přišla pohovořit stará známá
o tom, co všechno vzal nám ďas.
A byla (jak se patří) poklona samá.
(Prý jestli může přijít zas?) — — —

Nevím, jestli vše zvládnu. —
Cítím, že stárnu. (A mlýnek
pořád mele čas.) ———

(Čím je to?)

Bože čím je to,
že u nás máme krávy a telata;
bažiny, pole, bláto
a samá zvířata.

Noční chlad dotýká se hor.—
Tu a tam opilý chodec
se zapotácí. Zaslechnu cizí rozhovor.
(Bože, kde je ti konec?) — — —

Ale hvězdy bdí
a s východem slunce
zas většina lidí
půjde do práce. ———

Táta se synem jedou s traktorem
na pole. Řvou stroje —
ale kdosi bdí nad světem. —
I nad hromadou hnoje.

Vánoce

Děti pějí koledy...
V pokoji u dědy
přikládám do kamen. ———

Blíží se hodina. — Hvězda
mi spadla do klína. —
Zapijeme to vínem. —

Dívám se do ohně...
Jdou pochodně. ———
(A lidé hojně šeptají
mrzuté zvěsti o ráji.) —

(Doma)

Zas ptáčkové mi přišli zobat z dlaně.
Malincí a tiší —
Prosme za ně (tichounce Tak, že nás
nikdo neuslyší.)

až nenávratně zmizí
jejich křídla v letu,
ať vrátí se včas; brzy.

(Zas nějak smutno je tu.) —
A potom sami od snídaně
sbíráme drobečky —
ty pro ptáčky.

Zpověď

Zdál se mi sen. Takové šepotání...
Na konci milovali jsme se
v úplné tmě někde v lese.—

Vůně sasanek a hub...[nebyly tenkrát k mání]
(Proč, lásko, někdy to srdce neunese?) ———
Prosím tě, co ti brání

žít na výsluní mládí,
marností život utrácet, nic nemít,
čekat, co ti druzí dají ? ———
Čas pádí, čas pádí... Najednou

Nesmíš se už vracet.— (a dítě,
které porodili;
vytáhli ho z těla matky, neroste, nejí,
protože chce zpátky.)

(Listopad)

Havrani k nám cestu spletli si —
a začali přivolávat zimu.
(K nám vede cesta přes lesy;
prosím, doprovoď mě domů.)

Skřek ptáka připomenul mi —
úklady, hrozby, viny... (Kdyby se někdo na mě ptal,
řekni, že ještě pořád počítám ovečky před spaním.)
A mrtví ? Nebojí se zimy ? — — —

Strach opouští v letu havrana.
tma trvá dlouho; až do rána. —
Krása se ukryla do ledu...

Nejdu už pozdě k obědu ?
Počítám ovečky — Znamení na nebi —(Maminka
zapomněla koupit svíčky na hroby.) — — —

Adventní neděle

Sněží. Bílá pole; bílé stráně. —
(Pod ledem řeka běží.) Kůň
táhne saně. Držím se otěží...

Stmívá se. Už i poslední sáňkaři
šli domů. Zítra je neděle — — —
Musím nést víno k oltáři. —

Maminka připravila čaj s medem
a zatopila. (K nebi přimrzají andělé...) —
Na sáňkách spěcháme... (Honem!)

Maminčin byt sál teplem;
oheň v kamnech hoří. (Je neděle —)
Jen ať ji nikdo nepokoří...

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Evy Machalické - Tacchinardi publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: Večer, Masopust a další
DV 22/2006: (Tma se rozpřahuje…), (Když ještě ani nespím…)
DV 19/2005: (Srpnová smrt), (Hauzírník) a další
DV 18/2005: (Ráno), Steinbrunn a další
DV 17/2005: (Šílená matka), (Pohádka)
DV 16/2005: Bouřka, (Noc) a další
DV 15/2005: Výčitky, (Vlku) a další
DV 13/2004: Strach, (Noc) a další