Martin Plotz

Vždy...

Vždy když přijde zima
černí havrani se k nám slétají
a s ironickým krákáním
se smějí našim klecím z betonu
vestavěných do nitra duše
naší (ne)svobody

Předvádí nám svou volnost
která jim proudí pod křídly
Jenom nevím
proč jim Bůh nedal ruce
které by hladily

Možná
že právě proto mohou žít jen tam
kde je chlad

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Martina Plotze publikovaná v Divokém víně:
DV 10/2004: Je divná doba…, Na Karlově mostě…
DV 9/2004: Větvemi…
DV 8/2004: Nevadnoucí kříž..., Suicidia a další
DV 7/2003: Od A do Z, Jen na okamžik a další
DV 6/2003: Tam jako tady, Mezi tebou a mnou a další
DV 5/2003: Koloběh, Vysoko nad hlavou a další
DV 4/2003: Se siluetou hladiny, Když slunce pálilo
DV 3/2003: Peklo, Paranoia
DV 2/2003: Jsi tím…, Pohádka o tom, jak se ze zlého skřeta stal hodný skřítek a kamarád