Martin Plotz

Nevadnoucí kříž...

Probité a zkřivené nohy
v zoufalé touze opřít se ještě o teplou zem
zpřetrhané šlachy paží
marně hledající mrtvé dlaně
vrásky
vyryté dláty utrpení druhých
znavené oči
objaté trnovou korunou nevyhnutelnosti

pokora přitlučená na kříž

potupné umírání
pro lepší smrt zbytku světa

Suicidia

Srdce se stáhlo strachem
když duše znaveně poklekla
a žíly pokorně povolily
Jen Bůh křičel o pomoc
ale nebylo ho slyšet
A nebe ztratilo svou tvář —
už napořád

Obraz

Mezi větvemi propleten
shlížel člověk z výšky na zem
kde mezi zvadlými pampeliškami
ležel docela obnažený
zapomenutý obraz
— a hovořili spolu...

*

Ten co ho tam odhodil
už přestal malovat
Dostal strach z toho
že mu druzí začali rozumět
Utekl —
a stal se básníkem

Ale jeho ruce uměly držet jen štětec
a proto ho donutily pochopit
že pro něj než verše psát
je lepší je malovat

Když umřel
nikdo na pohřeb nepřišel
Jen vesmír plakal do hvězd

*

...Zná obraz svůj význam?
Nesmí ho poznat!
Nesmí?
Obraz žije nitrem toho
kdo se na něj dívá —
pouze tak skutečně existuje
Jeho smyslem je být neustále rozen
být znovu a znovu tvarován —
jinak zemře!
K životu tedy potřebuje člověka?
Jako člověk potřebuje obraz
aby nahlédl sebe sama
Kdo z nich je důležitější?
Oba jsou stejně důležití
Bez nich by svět zahynul
Zahynul?
Tak jako člověk potřebuje obraz
tak Bůh potřebuje člověka
Zemře-li člověk
zemře i Bůh!

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Martina Plotze publikovaná v Divokém víně:
DV 14/2005: Vždy...
DV 10/2004: Je divná doba…, Na Karlově mostě…
DV 9/2004: Větvemi…
DV 7/2003: Od A do Z, Jen na okamžik a další
DV 6/2003: Tam jako tady, Mezi tebou a mnou a další
DV 5/2003: Koloběh, Vysoko nad hlavou a další
DV 4/2003: Se siluetou hladiny, Když slunce pálilo
DV 3/2003: Peklo, Paranoia
DV 2/2003: Jsi tím…, Pohádka o tom, jak se ze zlého skřeta stal hodný skřítek a kamarád