Literární soutěž

Soutěž pro básnířky a básníky do 22 let

Pokud vám ještě nebylo 22, píšete poezii a máte chuť poměřit své dovednosti s ostatními básníky stejného věku, máte možnost zúčastnit se literární soutěže Ortenova Kutná Hora 2004. Stačí do 31. března zaslat vaše básničky v rozsahu maximálně 200 veršů, bez ohledu na jejich téma nebo formu, na adresu Monika Trdličková, Purkyňova 189, 284 01, Kutná Hora, a to v šesti kopiích. Soutěžní příspěvky musí být napsané na počítači nebo na stroji a nesmí být nijak označené. Osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresu bydliště, název a adresu školy nebo zaměstnavatele) je pak ještě potřeba napsat na samostatný list A4 a přilož k zasílaným básničkám.

Za první tři místa v soutěži jsou peněžité odměny, pět, tři a dva tisíce korun. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v rámci festivalu Ortenova Kutná Hora 3. září.