Pavel Verner

Exodus

Po deseti ranách do stolu
sládne tu poslední sklenice piva
V noci si holky chystají
pochodně praporů
Ráno pak v chlívech a ložnicích
mokvají krvavá znamení jasnozřivá

Samy si mámy chystají
pochodně praporů do poutních nocí
lehají na uzlíčky
Daleko daleko od mužů
daleko od maličkých

V noci si pochodně praporů
záhadně chystají ženy
Po deseti ranách do stolu
je stůl jak vymetený

(1987)

Zázrak nasycení

Dle monitorů pozdně dnešních
pod stromy v ovoci hnila víra
Děl pastýř: na skutálenost třešní
se drahouškové neumírá

Však přesto: padesát krát sto nepracujících

vylidnilo se v ulicích
neosiřel
jen perlík u zbrojíře

Když na břehu jezera strašil hlad
dvě ryby snědlo apoštolstvo

povstalo tedy pět vyvolených
pro posledních pět chlebů
(tolik ku vzniku delegátů)

Jejich zbytky po čase ponalézány
tu kost
tu vlas
tu lebka

Tak splněna byla pětichlebka

(1989)

Ostatní tvorba Pavla Vernera publikovaná v Divokém víně:
DV 41/2009: Hajku pro pána z Hájku, Země Gauguinova
DV 40/2009: §37, Otčenáš, Překlady
DV 39/2009: Kalendář, Hrobníkův nekrolog
DV 37/2008: §36, Srdce na dlani
DV 36/2008: Kouř (za Sašou Berkovou) a další
DV 34/2008: §32, §33, První básník, Vzpomínka
DV 33/2008: § 29, § 30, § 31
DV 32/2007: úryvek z knihy Jak nezabít manžela, §3, §16 a další
DV 31/2007: §10, §12, §14, §17
DV 30/2007: Rekonvalescence, Duše a další
DV 29/2007: Návrat do plenek a další
DV 28/2007: Týden, Oběd v přírodě
DV 27/2007: Epitaf
DV 26/2007: Stařec a víla, Kosočtverec, Marnost
DV 25/2006: Holátko, Sladkokyselá a další
DV 24/2006: Moje milá má vnoučátko, Laima 2 a další
DV 21/2006: Neřesti, Jednonoční skořicová a další
DV 20/2006: Štědrovečerní šibenice
DV 19/2005: V ilegalitě, Nabídka a další
DV 18/2005: Příliš starý, Příliš mladá
DV 13/2004: Maličký ignorant
DV 12/2004: Privilegium, Rekviem
DV 11/2004: Iškariotský blues, O kalibru básnění
DV 9/2004: Marnotratnost, Tajný sen a další
DV 7/2003: Latiník, Madona 8. března
DV 6/2003: Minuta před Kainem, Po sousedsku
DV 5/2003: (Byl jeden dědeček ze Soči…), (Byl jeden dědeček z Londýna…) a další
DV 4/2003: Pár slov na omluvu, První příběh a další