Pavel Verner

Haiku pro pána z Hájku

ulehla luna v lůno
požehnán žízní
chlapec z ní pyjempije

Země Gauguinova

(stará básnička z let šedesátých)

Tu Slunce pohrává si s dětmi nevděčnými,
tu domovina všech rozličných světů.
Tu Idehava s Ňadry bezmléčnými
probouzí se na koberci z květů.

Liany ovíjejíce svůj věk
ptají se sestřiček na větvích,
kde že se vzala kolem nich
krajin a bez moří a řek?

To země v chládku vějíře
je rozervancům pro oddych.
Však nerodila malíře
a to je její velký hřích.

Tady On hledal věčný klid,
však nenašel ho a byl rád.
Vždyť Múza ho přišla políbit
a s podobnými chodil spát.

Ostatní tvorba Pavla Vernera publikovaná v Divokém víně:
DV 40/2009: §37, Otčenáš, Překlady
DV 39/2009: Kalendář, Hrobníkův nekrolog
DV 37/2008: §36, Srdce na dlani
DV 36/2008: Kouř (za Sašou Berkovou) a další
DV 34/2008: §32, §33, První básník, Vzpomínka
DV 33/2008: § 29, § 30, § 31
DV 32/2007: úryvek z knihy Jak nezabít manžela, §3, §16 a další
DV 31/2007: §10, §12, §14, §17
DV 30/2007: Rekonvalescence, Duše a další
DV 29/2007: Návrat do plenek a další
DV 28/2007: Týden, Oběd v přírodě
DV 27/2007: Epitaf
DV 26/2007: Stařec a víla, Kosočtverec, Marnost
DV 25/2006: Holátko, Sladkokyselá a další
DV 24/2006: Moje milá má vnoučátko, Laima 2 a další
DV 21/2006: Neřesti, Jednonoční skořicová a další
DV 20/2006: Štědrovečerní šibenice
DV 19/2005: V ilegalitě, Nabídka a další
DV 18/2005: Příliš starý, Příliš mladá
DV 13/2004: Maličký ignorant
DV 12/2004: Privilegium, Rekviem
DV 11/2004: Iškariotský blues, O kalibru básnění
DV 9/2004: Marnotratnost, Tajný sen a další
DV 8/2004: Exodus, Zázrak nasycení
DV 7/2003: Latiník, Madona 8. března
DV 6/2003: Minuta před Kainem, Po sousedsku
DV 5/2003: (Byl jeden dědeček ze Soči…), (Byl jeden dědeček z Londýna…) a další
DV 4/2003: Pár slov na omluvu, První příběh a další