Eduard Světlík

Galerie mravů a nemravů

Kukský zámek viditelný zdálky,
kdysi špitál pro oběti války.
Z balustrády a zelené plochy
vyrůstají pískovcové sochy
z dílny Matyáše Brauna,
toho sochařského klauna.
Dvanáct lidských neřestí
nic dobrého nevěstí,
galerie ale také hostí
dvanáct velmi ušlechtilých ctností.
Tak jsou síly vzácně vyrovnané,
což se v životě jen zřídka stane.

Chci zachytit v tomto malém spisu.
ty dva tucty povahových rysů.
Od každého v sobě něco mám,
a tak mu věnuji epigram.

Ctnosti

Cudnost
Cudnost sklízí chválu jen,
neboť není ctností snadnou.
Vadí jenom u těch žen,
po nichž muži nejvíc prahnou.

Láska
"Za peníze si ji nekoupím,"
většina lidí si stejská.
To je omyl! O pomoci vím:
stačí zakoupit si pejska!

Moudrost
Člověk může zmoudřet teprv s léty,
až ho život bezezbytku pohltí.
Jaký závěr plyne z této věty?
Nejmoudřejší budeme až po smrti!

Naděje
Naděje je zvláštní věc:
naší zásluhou - či vinou -
je silná jak ledovec.
Větší část má pod hladinou.

Píle
Každá doba
žádá velké cíle.
Je však také třeba
drobná píle.

Spravedlnost
Obchodníci se k ní rádi hlásí.
Nepřítel je pro ně taky pán.
Měří každému dle jeho kapsy,
rovný přístup je vždy zachován.

Statečnost
"Toho bohdá nebude…,"
plňme slib jak český král,
"aby v chvíli osudné
někdo z boje utíkal!"

Štědrost
Finanční příspěvek na dlani
je vždycky balzámem pro duši.
Zvláště když mincí cinkání
šustění bankovek přehluší.

Trpělivost
Než se trpělivý člověk dočká růží,
než se jeho touha dotkne hvězd,
má od trnů rozbodanou kůži,
musí to však vydržet a snést.

Upřímnost
Jedno nejtěžší vždy bývá,
a to platí v každé době:
Pravdě do očí se dívat
a být upřímný sám k sobě.

Víra
Víra hory přenáší,
to je jisto.
A věda je navrací
zpět na jejich místo.

Zdrženlivost
Oženit se s pravdou
a pak se lží zahýbat
není věcí vábnou.
Je však lepší celibát?

Nectnosti

Hněv
Před tím, kdo se nepřemůže,
zuří vztekem, puká zlostí,
ochraňuj nás, milý bože,
zbav nás jeho prchlivosti!

Lakomství
Lakomec si cení jmění,
vždy má k němu poměr kladný.
Nejdřív chce, co mají jiní,
a pak to, co nemá žádný.

Lehkomyslnost
Tahle vlastnost dobrá není.
Co musím udělat včas?
Sjednat vhodné pojištění.
Pojistka - záchranný pás!

Lenost
Vynálezů více než dost
přibývá rok od roku.
Co nás k tomu vede? Lenost,
pravá matka pokroku.

Lstivost
Ten, kdo bývá proradný a lstivý,
strojí léčky, pikle kuje,
neměl by se stejné minci divit,
jíž se někdo revanšuje.

Obžerství
Polopito, polosyto...
Málokdy se na recepcích vídají
ti, jimž není líto,
že se zdarma nenají.

Podvod
Jeden omluvit snad jde:
minimální škoda vzniká,
když podvodník podvede
jiného zas podvodníka.

Pomluva
Někoho zle pomluvit,
není žádný risk.
Příkladem tu může být
náš bulvární tisk.

Pýcha
Pýcha prý předchází pád.
Co ale předchází pýchu?
Domýšlivost? Hloupost? Snad...
Kde je kořen toho hříchu?

Smilstvo
Co je zlého na milostné touze,
které jde o nový život, o děti,
když se Bůh smí zrodit pouze
z neposkvrněného početí?

Závist
Někdy může zdobit též
velmi ušlechtilé lidi:
kteří závidí jen těm,
co nikomu nezávidí.

Zoufalství
Když mizí poslední naděje,
když to jde s člověkem z kopce,
nejhorším zoufalstvím jistě je
zoufalství bezdomovce.

Ostatní tvorba Eduarda Světlíka publikovaná v Divokém víně:
DV 67/2013: Němečtí epigramatici o umělecké tvorbě
DV 65/2013: Perný den
DV 64/2013: Překlad z tvorby německého kabaretiéra Otty Reuttera
DV 63/2013: Z cestovních reflexí
DV 62/2012: Církevní restituce a další
DV 61/2012: Ze satirického slovníku
DV 60/2012: Sedm jednou ranou
DV 58/2012: Výběr ze Satirického slovníku
DV 57/2012: Epigramy
DV 56/2011: Autorský rádius, Babyboxy a další
DV 55/2011: Hora Říp a další
DV 54/2011: Nomen omen, Parlamentní debata a další
DV 52/2011: Skousnete to? a další
DV 48/2010: Jean Eiffel a další
DV 47/2010: Z německých epitafů
DV 46/2010: Epigraf, Co je bajka? a další
DV 45/2010: Antický básník, Poeta a další
DV 43/2009: Vojákův povzdech a další
DV 42/2009: V Modré mešitě v Istanbulu a další
DV 40/2009: Původ žánrů, Rozpor a další