Eduard Světlík

CÍRKEVNÍ RESTITUCE

Revize pozemských statků,
jaká se teď u nás strojí,
má ráz hlavně katolický –
a trochu též pod obojí.

Dnešní rekatolizace
neproběhne ovšem spoře,
bude možná důkladnější
nežli ta po Bílé hoře.

Restituci, kterou vláda
kléru sporné statky vrací,
měli bychom radši nazvat
církevní resuscitací.

PÍT, ČI NEPÍT?

Vyvolává nepochybně hodně bolu
osud tragických obětí alkoholu.
Je však ve hře ještě jedno závaží:
státní zájem, který vždycky převáží.

Vláda touží získat z daní stále více,
s tím se ale neslučuje prohibice
a to budí zcela oprávněně strach,
že rozpočet státu skončí na márách.

Závislí na lihu jsou jak notorici,
tak i střídmí pijáci, zkrátka my všici.
A tak chceme-li svou zemi zachránit,
nesmíme na věčné časy přestat pít!

TRANSFORMACE

Když se politika mění
v pouhé politikaření,
prospěch prospěchářství střídá –
je to bída, je to bída…

Ostatní tvorba Eduarda Světlíka publikovaná v Divokém víně:
DV 67/2013: Němečtí epigramatici o umělecké tvorbě
DV 65/2013: Perný den
DV 64/2013: Překlad z tvorby německého kabaretiéra Otty Reuttera
DV 63/2013: Z cestovních reflexí
DV 61/2012: Ze satirického slovníku
DV 60/2012: Sedm jednou ranou
DV 58/2012: Výběr ze Satirického slovníku
DV 57/2012: Epigramy
DV 56/2011: Autorský rádius, Babyboxy a další
DV 55/2011: Hora Říp a další
DV 54/2011: Nomen omen, Parlamentní debata a další
DV 52/2011: Skousnete to? a další
DV 48/2010: Jean Eiffel a další
DV 47/2010: Z německých epitafů
DV 46/2010: Epigraf, Co je bajka? a další
DV 45/2010: Antický básník, Poeta a další
DV 43/2009: Vojákův povzdech a další
DV 42/2009: V Modré mešitě v Istanbulu a další
DV 41/2009: Galerie mravů a nemravů a další
DV 40/2009: Původ žánrů, Rozpor a další