Eduard Světlík

Z německých epitafů

Martin Opitz

NÁPIS NA HROBĚ JEDNOHO KUCHAŘE

Jsou to pěkné kotrmelce v našem žití!
Kuchař, který leží v tomto hrobě,
spoustu lidí nakrmil v své době,
teď se ale jeho masem červi sytí.

NÁPIS NA HROBĚ JEDNOHO PSA

Zloděje jsem zaháněl,
milence však pouštěl bez štěkání.
Sloužil jsem tím pánovi -
a též milostivé paní.

Ignaz Franz Castelli

NÁPIS NA HROBĚ JEDNOHO ZLODĚJE

Zde leží zloděj Apfelmost,
na šibenici přestal žít.
Ten muž si nenakradl dost,
aby dokázal soudce podplatit.

Marterln

(Svérázné pomníčky na místech, kde došlo k nějakému neštěstí. Tvoří je obvykle křížek s votivní tabulkou, na níž si pozůstalí svými výplody připomínají zesnulého člověka.)

***

Zde leží choť můj drahý, milý,
u něhož všichni lidé ze vsi šili.
Bude mu proto jistě milé,
že s tovaryšem pokračuji v jeho díle.

***

Předčasně zvadla panna růže,
žal naše srdce proniká.
Nemohla dlouho najít muže,
nakonec našla - hrobníka.

***

Sem kuchařku jsme pochovali po adventu,
vážila jistě přes půl druha centu.
Kéž na věčnosti čeká život blahý
každého podle jeho váhy.

***

Zde leží Frantík, dospělý jen zpola,
splašený vůl ho srazil z kola.
Cyklisto, tady sesedni,
vzpomeň na věci poslední
a sejdi radši pěšky dolů,
neboť je u nás hodně volů.

***

Tu odpočívá moje žena
k věčnému spánku uložena.
Věřím, že její duše vzteklá
se odebrala k branám pekla.
Je-li však v nebi, nemám o ně zájem,
peklo mi bude nejkrásnějším rájem.

***

Zde moje žena, bohudíky, leží,
co svoji pusu zavřela jen stěží.
Utíkej rychle odtud, kdo to čteš,
vzbudí-li se, už před ní neprchneš!

Ostatní tvorba Eduarda Světlíka publikovaná v Divokém víně:
DV 67/2013: Němečtí epigramatici o umělecké tvorbě
DV 65/2013: Perný den
DV 64/2013: Překlad z tvorby německého kabaretiéra Otty Reuttera
DV 63/2013: Z cestovních reflexí
DV 62/2012: Církevní restituce a další
DV 61/2012: Ze satirického slovníku
DV 60/2012: Sedm jednou ranou
DV 58/2012: Výběr ze Satirického slovníku
DV 57/2012: Epigramy
DV 56/2011: Autorský rádius, Babyboxy a další
DV 55/2011: Hora Říp a další
DV 54/2011: Nomen omen, Parlamentní debata a další
DV 52/2011: Skousnete to? a další
DV 48/2010: Jean Eiffel a další
DV 46/2010: Epigraf, Co je bajka? a další
DV 45/2010: Antický básník, Poeta a další
DV 43/2009: Vojákův povzdech a další
DV 42/2009: V Modré mešitě v Istanbulu a další
DV 41/2009: Galerie mravů a nemravů a další
DV 40/2009: Původ žánrů, Rozpor a další