RIZA LAHI

Skadarské verše

Přeložil Pavol Janík

NEOMYLNÍ SKADARČANIA

Mojim dvom bratom Brahimovi,
Baškimovi a všetkým obyvateľom Skadaru,
vrátane tých, ktorých som dosiaľ nikdy nestretol


Ako sfinga, vznešení...
So vztýčenými hlavami
Idú do väzenia
Hovoria
Požehnanými slovami
A
Striedavo

Nikdy sa nemýlia v ničom
Rozumejú všetkému
Keď sa stávajú uctievanými a mŕtvymi
vyzerajú ako pašovia

Ponáhľajú sa zaplatiť celému stolu
S takou noblesou
Tak galantne
Že by im sultán závidel!
Prosím
Ó cudzinec
Prosím... odmietni ich naliehanie
Ísť s nimi na hostinu
Lebo nevieš
Že dnes v noci
Ich deti sú hladné doma
So svojimi matkami!

Pravý džús!
Neboj sa
Zosadni z koňa!
Oni ťa nezabijú!
Obávaj sa ich krutosti
Ak si sa rozhodol vystúpiť
Na
Ich vlastný vrchol
A tam
Byť pyšný

Tak veľa áut... veľká rieka áut
Ale moji Skadarčania
Sú možno v rozpakoch
Zavri rozprávkový palác
Kde teraz
Bývajú sultáni?
Zatvor hárem
Zruš tanec dievčat
Ktorý
Akoby pramenil z háremu
Klesá mesačný fosfor
Na most
Nad bosporskými
Modrými vodami?

Ahoj, kamarát!
Dávno... veľmi dávno
Tu
Prvý muž krajiny
Volal sa Skanderbeg
Ale odcválal
Aby sa nikdy nevrátil
Aby zomrel
Veľmi ďaleko...

Vošiel do ľudí
Z ktorých je každý ako paša
Do najvznešenejších ľudí na svete
Do neomylných obyvateľov
Skadaru

Istanbul vo februári 1997

Bývalí básnici... mojej generácie

Hovorili gestami
Akoby tlačili svet
Do inej galaxie
Žeravým prívalom slov a
Pohybujúcimi sa rukami

Prechádzali sa spolu ako
Generáli bulvárov
Skvelí
Ako dážď meteorov
Pred nehanebnými očami
Mladej záhadnej neznámej
Poetky

Tak veľmi chceli recitovať
Svoje básne, v ktorých hovorili
V rozličných podobách
O stretnutiach pri káve
S najslávnejším básnikom v Tirane

Po rozlúčke - úchvatne
Nadávali jeden na druhého
A úžasne sa ohovárali...

Dnes...
Dnes - starí a unavení ako
Generáli zavretí
Vo väzení
Prechádzajú sa sami...
Jeden s dlhými vlasmi
Ako klasik
Iný s vyholenou hlavou
Ako mních ktorý
Ušiel z kláštora
Ďalší vždy s cigaretou v ústach
Akoby sa s ňou narodil
Medzi perami

Každý z nich...
Alebo v zodratých topánkach
Alebo v obnosenom obleku
Alebo v špinavom tričku
Alebo radí sám sebe prechádzať sa sám...
Idú blízko dievčat, ktoré si ich prezerajú
Ľadovým pohľadom
Vdovy
Idúcej zo svojej kvetinovej záhrady
Na cintorín

Nehovoria nahlas
Ale šepkajú
Nehovoria gestami
Lebo sa im ruky chvejú
Ako senilnému
Erotomanovi

Slovo ich porazilo

Už nepublikujú

Slová nimi prepochodovali
Podupali ich okovanými
Topánkami

Cítia bolesť a zľutovanie so svojimi bývalými rivalmi

Ale... Ale
Mohol by som sa od nich líšiť
Líšim sa... od nich
Od každého z nich.

Viem že sú básnikmi
Podľa mimoriadne žiarivých očí
Podľa toho ako
Obdivujú vody a
Podľa kvetov
V ich perách
Keď
Prichádza
Jar

Báseň dopísaná o 6.50 h 22. marca 2010 pri prameni rieky Bojana

HRY ČAJOK

Hrajú sa nad jazerom
Svištia celkom nízko...
Sú samé
A naokolo niet nijakého rybára

Dotýkajú sa vody nohami či zobákmi alebo sa úplne ponárajú
A opäť sa vznášajú nad vodami

Úsvit bledne
Vody sú pokojné a luna
Zmizla ale čajky
Krúžia okolo vŕbového prútu s niekoľkými lístkami
Tak krehko

Panna skosená dospievaním

VODY

Vody prichádzajú až sem
Skvostné, chamtivé, slobodné, nenásytné
Bozkávajú nežne
Kamene mesta a pevnosti

Mesiac vo vodách
Ako rybárova loďka
Veľmi malá
Akoby celá zo zlata

Práve prichádza žiara

Ako krídlami čajky
Začína láskať prázdno nad vodami
Úsvit nad riekou Bojanou

RÁNO

Ráno
Zeleň je pokrytá včerajším prachom
Ako zakrytá rana
Ľudia idú pomaly
Autá veľmi rýchlo
Vrchol tvorstva sa nesmeje, nemilosrdne klesá, vetchý
Ako figovníky opadávajú zo stromu
Iba veselá lastovička
Letí nado mnou a švitorí zábavné piesne
Ach môj malý hlupáčik
Zomrieš ak ťa niekto zavrie do klietky

28. marca 2010

Ostatní tvorba PavolaJaníka publikovaná v Divokém víně:
DV 66/2013: Jesenný bozk a další
DV 51/2011: Night bus a další
DV 50/2010: Post art
DV 48/2010: Storočné básně
DV 46/2010: Islam, Ovčan a další
DV 45/2010: Strach zo svetla
DV 43/2009: Ako chutí noc
DV 42/2009: Belgické miniatúry, Keci k veci a další
DV 41/2009: Súkromý striptíz
DV 40/2009: Wordplays
DV 39/2009: Ars poetica, Sme profesionáli a další
DV 38/2008: Slovo, Z domova, Raz a další
DV 37/2008: Zvratné zámeno psa a další
DV 36/2008: Som s vami, Rozhovor s nikým a další
DV 35/2008: Hurá, horí! alebo Štyri milióny za zavraždenie básnika
DV 34/2008: Maturitní oblek
DV 32/2007: Koncert, Na linke muž - žena a späť a další
DV 29/2007: Niekto ako Luis Armstrong a další