Pavol Janík

Wordplays

PropaUganda
African style of propaganda.

Invectigative journalist
Cheeky newspaperman.

Dear militarists
They give us atomic bombons.

Bad honor
Real horror.

Theorist
Theoretic terrorist.

Literally 007
Nothing nothing seven.

Literally globalization
Planetaryzation.

Soviet dominance
One-way internationalization.

American dominance
One-way globalization.

Fact
Devil's first profession
was angel.

Dangerous poetry
Poets are God's spies.

Long party
Soiree in the morning.

Masturbo diesel
Technique of self-satisfaction.

Result of pop music
Good reputation of silence.

Hitstory
History of hit.

Huitar
Guitar for hit.

Author of pornography
Schwanz Kafka.

Political transvestites
People who change
their membership in parties.

Hormony
Harmony of hormones.

Sense of parenthesis
(M)oral sex.

Omen
Amor is amoral.

Benedictator
Good autocrat.

Progressive marchioness
Marxioness.

Liberal inquisition
The end justifies the media.

Westernization of Central Europe
INCORPORAT€D $LOVAKIA.

Reverse privatization
Demonopolization of demons.

Renaming
From feudal Maximilian
to capitalistic Maximillion.

Dreamocracy
Ideal democracy.

Permanent topic
Near is my shirt of democracy
but nearer is my skin of the party.

Modern theology
Technology of leadership.

Faust
He causes holocaust.

Talent
Value without price.

Filmissimo
The most impressive movie.

Concerter
Concert center.

Confession of copywriter
Labyrinth of business,
paradise of creation.

Optimistic vision
Generation of ration.

Modesty
Nobody like me.

Advice
Better as conspiration theory
is conspiration practice.

(G)astronomy
Ecology relates to economy
like astrology relates to astronomy.

Pharmaceutical invention
Drops of rain
against cough.

Garbage can
Grocer second hand.

Electronic homeless
Human being without
domestic e-mail address.

Obesity
Bitter fruits
of dolce vita.

Cohensultant
Israeli advisor.

Seminaret
Islamic seminar.

Hockey Mouse
Mickey Mouse like hockey player.

ConDraculator
Bloodthirsty congratulator.

Ostatní tvorba Pavola Janíka publikovaná v Divokém víně:
DV 66/2013: Jesenný bozk a další
DV 51/2011: Night bus a další
DV 50/2010: Post art
DV 48/2010: Storočné básně
DV 47/2010: překlad Skadarských veršů
DV 46/2010: Islam, Ovčan a další
DV 45/2010: Strach zo svetla
DV 43/2009: Ako chutí noc
DV 42/2009: Belgické miniatúry, Keci k veci a další
DV 41/2009: Súkromý striptíz
DV 39/2009: Ars poetica, Sme profesionáli a další
DV 38/2008: Slovo, Z domova, Raz a další
DV 37/2008: Zvratné zámeno psa a další
DV 36/2008: Som s vami, Rozhovor s nikým a další
DV 35/2008: Hurá, horí! alebo Štyri milióny za zavraždenie básnika
DV 34/2008: Maturitní oblek
DV 32/2007: Koncert, Na linke muž - žena a späť a další
DV 29/2007: Niekto ako Luis Armstrong a další