Oldřich Damborský

Pium desiderium (Zbožné přání)

Ještě než mě Cháron převeze na druhou stranu řeky Léthé,
chtěl bych vidět bájnou slavnou rozborcenou Tróju,
kdy jediná krásná blond žena pohnula starověkým světem
a dřevěný kůň pokynul hlavou k nelítostným bojům.

Ještě než dám do ruky převozníka stříbrnou minci,
chtěl bych slyšet naživo chraplavý hlas Springsteena,
Narozen na Moravě jdu polňačkou v ohrnutém límci
a sladkotrpká jablka lásky chytám dychtivě do klína.

Ještě než předám Cháronovi z loďky dubová vesla,
chtěl bych vidět tvé rusé vlasy na polštáři rozhozené,
jak do bran Jericha by se ozvěna tvého dechu nesla
a rozbořila by všechny zášti, ty chtěné i ty nechtěné.

Jarní tání v ZOO

Pole žíhaná sněhem jako africká zebra
v modrém blátě nebe si rochní hroši mraků,
okousaným keřům od zajíců jsou vidět žebra
žirafy topolů se kývají na dosah ptákům.

A nad tím vším bdí rozevlátá lví hříva slunce
opice klaksonů náhle do toho zavřeští,
ty, má gazela s plyšovýma očima, řekneš sladce:
"Jsi můj orel i vrabčák, spása v neštěstí."

Ostrovy plující k Březnu

Ještě studený křišťálový vítr na duby duje
a stříbrné ostrovy ker putují k Březnu,
ještě osamělý habr nahými větvemi salutuje
a už les první sněženky náhle vyhřeznul.

A sněhobílé sněženky se vyvalily z boku
březí doubravy, co měla zelené oči lístků,
a sklenění plukovníci vánků veleli do útoku
markytánky jívy nabízely opojných vůní plisku.

A ty už jsi měla na rtech písničku skřivanů
a přece ještě v tobě střípek ledu pochybností,
nejprve se rozsvítalo v tobě brzy po ránu,
když jsem tě hořkým medem polibků hostil.

Plecháč Měsíce

Stříbrný plecháč Měsíce s fleky kráterů
drsně poroučí přílivu a odlivu,
věčný prach zimomřivých hvězd si naberu
do mých myšlenek plných obdivu.

Korzují komety po nekonečné kouli vesmíru
blonďatý cop prachu táhnou za sebou,
naše Země je modrá kulička z krepového papíru
a přece má střelka srdce se otáčí za tebou.

Tu střelku srdce přitahují tvé rezavé vlasy
a dobrota duše jako právě upečený chléb,
mám ukrutnou žízeň a něhou chci ji hasit,
chci z mých dlaní touhu věštit, věštkyně z Théb.

A rozkročena nad klubkem klikatých zmijí
hádek a nesvárů, co přilévají olej do ohně záští,
z vyvrženého jehněte sametu věštíš harmonii
a lásku, co chodí v semišovém neviditelném plášti.

Kytarové preludium (Z. Patočkovi)

Uši máš pro Mozarta, však srdce rockové,
prsty po strunách kytary letí bujaře,
tvá víra v úspěch nepotřebuje faráře,
snáší k tobě inspirace jako na ostrov rackové.

Kytara je náhle krásná zralá žena
a jen málokdo ji dovede vlasy strun naladit,
aby ucítila mužný stisk a oči jako malachit
muže, s kterým by byla roztoužena.

Kovové vlasy nejsou vlasy Medúzy
jen více přitáhneš je silou a už praskají,
opodál ve stéblech kavylu při mezi, při kraji
hraje na španělku ohnivý cikán Šerkézy.

Tři W

Tři W jsou ve světě nepředvídatelná,
Wind, vítr,co věje si do všech bran
a jeho slova jsou tak trochu potutelná.

Wine, víno, co rozváže jazyk i myšlenky
a nikdy nevíš, či s ním smát se či plakat
a náhle uvidíš pravdu na dně sklenky.

Women, žena, co je prchlivá i stále věrná,
její obliny tě přivádějí do stavu extáze
a ráno zmizí a čeká tě jen její káva černá.

Hvězda Aldebaran (Aničce)

Jako nůž, co projede do másla,
jako se mačkají hrozny v kádi,
jako rozteklý vosk pod svíčkou,
jako hvězda, co doletěla k Zemi a zhasla,
jako slunce, pod nímž se vyhřívají hadi,
jako slza, co spadla pod víčko,
tak se musí cítit každé citlivé srdce,
co nemá drátěnou košili
a bijí do něj ze všech stran
a ona přece věří, že dobrota neváží ani půl unce
a mnou ji jako prsty v dlani zrnky obilí
a přece a přece a přece
oči jí svítí jako hvězda Aldebaran.

Dědictví

Mimo jiné
zdědil jsem čtyři polstrované židle,
dávám je do obýváku
ke stolečku s vázou
a květinami.
Je to jako o vánocích, kdy jeden
u stolu chybí.
Ale já vždycky,když se na ty židle
podívám,
je u mne celá rodina...

Cyklus Sakura voní nad jezerem (japonská čtyřverší)

Peřina

Někdo roztrhl peřinu
a v bílé se změnily černé vrány,
dej mi, lásko, navíc vteřinu
a medem polibku zacelím tvé rány.

Vycházka

Jehlice zlatochmýřích stébel bodají do azuru
v restauraci lesa popíjím listů zelený absint,
číšnice kavky podávají zajícům mladou kůru,
dnes mám schůzku s nadějí, i když na blind.

Vzlétnutí

Luna vábila, paže se objímaly, srdce prudce bušila,
z letiště pelesti vzlétala vášeň v turbulencích,
tryskový motor rozkoše pohltil smutku motýla
a stevardka Láska nás navigovala hvězdnou nocí.

Hašiš

Z lesa se kouřil tabák mlhy jako z hašiše,
zajíci březňáci byli ještě poloslepí,
dala mu malou pusu skromného bakšiše,
odloučení jejich lásku zase pevně slepí.

Ta pravá

Laně našlapovaly podobny baletkám,
v mechu zůstaly po nich důlky,
možná tu pravou lásku nikdy nepotká,
bez lásky jsou srdcí jenom půlky.

Společně

Vyšli si spolu vlci dne a beránci noci,
téměř se dotýkají, ale nikdy nezadáví,
vlci dne jsou náhle soumrakem krotcí
a beránci noci jsou ostříháni za svítání.

Bělovlasí básníci

Popíjeli Li-Po a Tu-Fu z kalíšku saké,
vysoké hory v dálce byly v mlhovině,
probírali milostné příběhy ledajaké,
jak v mládí byl střed světa v jejím klíně.

Orchidej

Láska odkvetla s noční orchidejí,
zůstal po ní jen důlek na polštáři,
její sandály na zápraží v mlze tlejí,
o její proutek těla se dělí jiní košíkáři.

Dilema

Čáp zakroužil nad klidným stojícícím meandrem,
z vykotlaného dubu sojka sála vláhu k ránu,
buďto se staneš v životě poddajným hadrem
nebo diamantem, co má ostrou každou hranu.

Gejša

Zapřemýšlela gejša v hedvábném kimonu,
zda si vzít za manžela bohatého úředníka
a vzdát se lásky na úkor zlatého mamonu,
či nechat se zvábit verši chudého básníka.

Klekla na rohožku, zlatou jehlici si vyndala
z černých vlasů, jež byly do modra, a snila,
básníka bude mít pro samet slova mandala
a úředníka pro hedvábná kimona barvy lila.

Básně

S jasnou myslí
vstupuji do pralesa noci,
vlky skepse a smutének za patami.
Předhazuji jim flákoty básní,
abych unikl a spasil svou duši.
Sytí vlci
postávají u mých nohou
a já jim vyprávím o kráse života,
a tak se den naplnil.
Hej, Jitřenko,
stejně tě dostihnu
a ze svých nadějí a tužeb
vyklenu nad tebou duhu...

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Boží muka (z dávných časů) a další
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další