Oldřich Damborský

LETNÍ POBÍDNUTÍ

Červnové maliny sluncem ztmavly
dýky osení se pnou k blankytu nebe
láska letních dívek je podobna šavli
jež říká: Nabízím své klenoty ber nebo
                          neber

Vezmi si mé rty malinu puklou
na horní a spodní ret žádostivý
vezmi si mou šíji nebesky útlou
a někde zazní nářek harmoniky
                          tklivý

Vezmi si mou duši nepokojnou
na vahách melancholie a smíchu
budu ti trubkou křídlovkou i loutnou
se mnou nalezneš pokoru i pýchu...

VZPOMÍNKY

Stará bouda se střechou
z vlnitého plechu
kytara byla mou útěchou
když zpíval jsem
s kamarádem v jednom
dechu
Červnové slunce hřálo
sametový vánek vál
člověku stačí tak málo
aby radost byla
divokých koní cval...

ZRÝMOVANÁ ZPOVĚĎ ČTENÁŘE POEZIE (J. KOSÍKA)

Ležím na nemocniční pelesti
hlavou se mi honí černé i bílé vrány
zdraví se teď rovná losu pro štěstí
co je teď skryto někde za dálavami

A jeden básník mi dal svou sbírku
jež jako bílé obvazy léčí mou duši
jako jitrocel jako když zapálíš sirku
a v temnotě galaxií bílou zář tušíš

Poezie léčí a nikdo mi to nevyvrátí
usínám smířený a nadmíru vyrovnaný
každý dobrý skutek se obloukem vrátí
a báseň je od toho aby stínala hrany

REQUIEM O STARÉM DUBU

V meandrech rozlité Dyje
na větévce barevný ledňáček
ještě tam dub solitér žije
seschlý se schovává bez plaček

Pláče za něj obloha v ranním
hustém neustálém mrholení
polosuché větve se k nebi sklání
funebráci kormoráni jsou němí

Však on nevzdává to bez boje
na rozloučení vítr zamává větví
každý ví stromy skonávají vestoje
a pak blesk rozčísne srdce vedví

PĚT LETNÍCH HAIKU

Tak jako drcené
olivy vydávají
ten nejlepší olej

z trpkých hroznů
života pak bývá to
nejlepší víno

Vlnitá střecha
staré boudy horce žhne
kytara zpívá

Vlčí máky hoří
s blond vlasy pšenice
pohazuje vítr

Na koupališti
křišťálové kapky
drahokamy léta

STROJVŮDCE

Někdy si myslím
že už jsem našel ten kámen
mudrců či spíš štěstí
když už sahám po nebi
opájen nirvánou
strojvůdce Osud
nepravděpodobných
náhod
přesměruje výhybku
harmonie
na slepou kolej
a já zase urputně
čekám na zářivou
zelenou
tvých očí...

POZDRAVENÍ

Buď pozdravena země moravská
poseta meruňkami a révou vinnou
červencový vánek tě jemně polaská
kde zlaté lány jsou tvou domovinou

Buď vždy vstřícná a soucitná k nám
kdož v potu tváře zúrodňují tvou hlínu
jejichž duše se někdy podobá roklinám
a my je zaplašíme při zpěvu a vínu

Buď laskavá k slabým a nemocným
kdož nemohou vstát z bílého lože
my víme že život je jenom modrý dým
však oheň lásky k tobě je velký jako
                          moře

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další