Oldřich Damborský

VINOBRANÍ

Zase oblé modré i bílé bobule
vzdávají se vinařovým rukám

na kopci svítí bílá Boží muka
perly na stéblech teplota k nule

Ej už bujný burčáček pod kvelbem kvasí
Zase bude vínko a zpěv smuténku hasit

V LUXUSNÍ RESTAURACI

Sloupy z mramoru
matná bodová světla
šediví ptáci na skleněných dveřích
umělé květiny deroucí se nahoru
obrovský talíř
s kopečkem rýže
a svitkem ryby
číšník chodí důstojně jako kníže
a kmitá jakmile
hned dojím:
Všechno v pořádku?
A hned odnese talíř
Nemá o svém poslání pochyby
Sleduje mne
ostřížím zrakem
radši bych si potykal vínkem
s nějakým bodrým Moravákem
zatímco
celý prostor snad čeká na dalajlámu
ale ten by stejně nepřišel
v obrovským nádobách cypřiše
vzduch sám vibruje klimatizací
jako bych sám plul
v Tichém oceánu
a devátá vlna osamění
se ke mně vrací...

(Nepřišla jsi...)

VĚČNÁ NAVZDORY

Švédská ocel moravské oblohy
se španělskými býky soumraku
jež nabíhají na hadr červánků

Běloba vloček padající pod nohy
poslední lana paprsků od burlaků
havranů co mají síly na kahánku

Ty jenž máš k lásce nedozírné vlohy
hraješ si sní jako s dominem ve vlaku
jdeš vedle mne v rukou peří černých ptáků

Však pro tebe vznikly všechny světové slohy
Ženo v palčácích vetchém kabátu somráků
ty jsi Věčnost i Jiskra smějící se funebrákům

KDYŽ IMPULS HLÁSÍ KRÁSNÉ ODPOLEDNE

Ráno mlha s hustotou polohrubé mouky
Impuls hlásí krásné odpoledne
čirými perlami rosy pláčou říjnové louky

Pak se opravdu ten bílý plášť zvedne
a ty nemáš pod svým pláštěm nic
jen dvě holubice co má ruka něžně vezme

Řekla jsi mi: Dívej se mi zpříma do očí
Vím tvá duše je planá růže nad srázem
jiskra mezi námi jako blesk proskočí

(Modigliani kroutí hlavou nad tím obrazem...)

ZIMNÍ SOBOTNÍ ODPOLEDNE

Zlaté nitky slunce na sněhových diamantech
v očích třpytky chytí tvých očí ryby
jež lesknou se a míhají čas vyvrácen v pantech

Mráz vrže pod nohama jdeme plání až k lípě
krmelec čeká stopy srnek čínské znamení
už trochu znavení havran si kráká samolibě

Starý chleba rohlíky a trochu lásky dali jsme jim
němým a prokřehlým s očima potulných pěvců
vzduch je ostrý a přece opojný jako Bean Jim

V OBCHODNÍM CENTRU OLIGARCHA

Vezměte si zlatou i platinovou kreditku
čeká na vás nevšední odpoledne
z třísetmetrové sjezdovky se prašan zvedne
a delfín v bazénu vám podá svou vizitku
Můžete se bát v trojrozměrném kině
a držet svou lásku za ruku
ani Alláh vám nedá na zdraví žádnou záruku
zatímco velbloudi uvízli nedaleko
v pískové duně
Kašmírové šály třicet zlatnictví vedle sebe
a vše jištěno helioportem
láska je tu adrenalinovým sportem
v proskleném blankytném nebi vidím jen nebe
Básničko schoulená do klubíčka
v kterém značkovém butiku tě mám koupit?
Ohňostroj fantazie se nedá oloupit...
Motýl z duhových metafor
sedl na má víčka...

(Podle vyprávění J. J.)

ŠTĚDRÝ VEČER NA MORAVĚ

Starý havran skřehotá
na převysokém akátu
jiskřivé vločky z brokátu
sněhem ukrytá polí nahota

Noci dlouhé jako finský nůž
a žlutá okna jako slunečnice
dnes narodilo se dítě jež jako muž
spasil nás když vyšla Večernice

To dítě směje se na slámě
a vůbec neví o svém osudu
zatím nad ním bdí ruka Páně
a pár tuláckých pobudů

VRABCI V KALUŽI (P. F. 2015)

Vrabci v kaluži se popelí
sýkorky na starém dubu
se jmelím
tak málo jim stačí k životu
tančit s láskou ploužák
i gavotu
přeji i ty penízky
a zdravíčko jako jarní
remízky...

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Boží muka (z dávných časů) a další
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 85/2016: Sonet o řetízku z jeřabin a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další