Emilie Zítková

ilustrace a fotografie autorka

LITANIE...

Letíme,
plujeme prostorem.

V hejnech myšlenek.
Okem uragánu.
A konce křídel roztřepeně pročesávají
vzdušný vír...
Nechám se nést..
Sólo.
Mimo vás..
V hlavě běží
titulky mantry...
Otčenáš...

...Dej mi štěstí.
Dej mi naději...
Naději,
dárek od Hospodina,
jen ta a žádná jiná, se štěstím v náručí...
Chce zachránit.
Spolu s Láskou.
V růžové krabici pasti.
Lapena reklamou.
Na umělé nehty.
Nic není zadarmo...Vím.
A depka pomalu
leptá
záděry do krve rozkousané
v nehtovém lůžku,
prsty, co změnily se
v perutě.

Seberu zlomenou tužku.
Do pařátu z mojí ruky.
Pak se změním...
„Pro pána Jána!“
Do ostří šípu ji vypiluji
zobákem ostrým...
Ať přežiji další rána.
...Už ne, už nechci
přes zobák!

"Svatá Mařenko..."
Kam mi zmizeli!
Kde? Tu ?!
Z výšky je vidím,
vedle stínu svého...
...se krčí v koutku.
Štěstí v objetí s Nadějí.
Jako ti králíci -
Mořští tuleni.
Ochromeni strachem.

Schováni před
zpovykaným davem
na molu.
K sobě stuleni.
Kryjící se před hejnem.
V kakofonii
křiku racků
Bezejmenných.

V oparu acetonu
maluji si pařáty,
celá tonu
v rozpacích...
Z té scény.
Najdu je v okraji.
Příboje.
U paty majáku.
Štěstí v objetí s…
Nadějí.
Hrát už nechtějí
pro nikoho...
Bez rytmu jsou
a chybí jim nadšení.
Tužkou jim
křídla namaluji...

Mezi vlnami
"hou houpy hou…"
Plujeme oblohou
na kyvadle
časoprostoru.
Titanikem zvyku...
V naději,
v lásce.
Spolu
a...
Sami.Divožena.
Úplňkem je probuzena.
Husinu jako kůži hroší
s ouplňkem na nitce
piruety vytáčela
z trávy celá pomáčena.
Zajala se do fikce...
Z lásky celá poblázněná
z milování...
Stále plna.
Po rozkoši, ze vzpomínek.
Bez křídel však váhou muší
Kouzla vlna...
Víc než tušíš.
Bez omezení.
Skok v prohnutí do vzduchu,
za balonkem úplňku
přichytí se za strunku,
otočka pak plavý skok
spirála a prohne bok.
Ruce rozpřahá.
Svobodomyslná
a nahá.
Točí se, točí
točí… Točí!
Než v agonii skončí.
A letí...
V reflektoru měsíce,
jak z noci a tisíce,
tanec si užívá…
S kopretinou na uchu...
v rozbřesku.
Skryta vrbou na suchu
Mezi listy na slunku...
Svět se
točit nechala.
V mizejícím ouplňku.
Ospalá jak nebývá...
Stoprocentní Divoženka.
Celá já...
spí, už... nezívá.

JSEM ZREZIVĚLÁ.

Jen jednou jsem milovala
A pořádně.
Tak jak všechno dělám.
Nezapomínám.
A všechny snahy o nápravu
Vyšly na prázdno.
Ulita je opuštěná
a má stará láska
ZREZIVĚLA.
Však...
Nezapomínám.
Chci být sama
a budu.
Neznám nudu.
A nikdo další
ať už prosím nevchází.
Není prostor, není místo,
není důvod, není snaha, není touha...
Jen marnost.
Nechejte mne tak.
Vlivům napospas…

Ostatní tvorba Emilie Zítkové publikovaná v Divokém víně:
DV 91/2017: Pěšákem dobra, Cikánečka a další
DV 90/2017: Léto budiž pochváleno a další
DV 89/2017: Smuténka, Krkolomně s láskou a další
DV 83/2016: O pokoře a další
DV 82/2016: Šach, Lednová a další
DV 81/2016: Blues zpívajících dveří a další
DV 80/2015: Kde je konec velkých lásek? a další
DV 79/2015: Malá žena Jing a další
DV 78/2015: Galaxie rzi, Zář
DV 77/2015: Jak přežít a další
DV 76/2015: Rozcestník a další
DV 75/2015: Létající perly a další
DV 73/2014: Rozhovor s kolemjdoucím a další
DV 72/2014: Ještě ne
DV 71/2014: Obrazy, Fotografie, Básně