Jana Veselá

ilustrace autorka

Naše těla jsou bioenergetické spalovny

Zlatý papyrus vlastního osudu

Kráčející do hor…

SNÍM

Obnažená vůle

Nahým tělem vzhůru

K prostoru žesťové modři

Blíž než k varhanám rtů

Smím

Poprosit za tebe?

2011- 2012 NITERNO PŠENIČNÝCH KLASŮ

IZMAEL

ZLATÁ HVĚZDA Goldstar

Urmiel

Příliš chvatně piješ…

Až zajdou všechny mlhy

Uhodíš hladinu měsíce

Kulhající v bouři

Stavidlo navždy osamělé…

Naleznu cestu

Propojení

Vyvolám v člověku pocit sebenalezení

Kontemplace - upřímně pozoruji své rozjímaní

Spánek

Opět zavírám oči … po kolikáté už?

Klasy obilí

Zrcadlový déšť

Uprostřed srdce
-

Ve kterém bydlím…

Zautomatizované labutě a Chagall hvězdnatý…

LETNÍ 2013

Citrusová příchuť trne mezi zuby
Klasy života ohnuté teplem země
Daleké prostory
Spojené teplem srdce
splynou s výdechem tebe..

Orgonovité slovo v hrudníku jako vysavač na mokro

TO KAM PLYNU

Záhadný červený skarabeus
Pije z harmonogramu dlaně
První nádech
-
Kéž se vždy k nebi díváš…

NA BALKONĚ

Přemýšlím z jakého nebe jsme pršeli…

My lidé…

Nakreslit tak všechny lidské duše jak se prolínají

Na vahách země

Uléháme s očima od vody…

Dehtoví obratlovci

Souhvězdí ze špuntů šampaňského

Červeně ozubení čápi

A rudé růže v moři plavou…
Žesťové prostory vesmíru

Playboyoví zajíčci v černém víru…

Stroboskopy křižovatek a hádání času v perlách tmavě zeleného cedru…

Sedím na rohožce počmáraná od bot… slepý pes toužící roztrhat tu tmu…

Podzimní listí v klíně Buddhy

V planetě obloha

Zmagnetizované labutě letí…

DENÍK

Točím se jako zeměčas
V dotykách listů deníku
Cítím stáří…

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 20 obrázků.
1-10   11-20