Oldřich Damborský

SONET O ŘETÍZKU Z JEŘABIN

Zase se slétají racci za pluhem
a ten vyorává červy a vřetena
zase jde krajem Jeseň ta žena
jíž je zlatý Říjen jen podruhem

Vinohradu se roluje zlaté listí
bobule jsou nachystány k odevzdání
letní lásky jen řetízek z jeřabin zachrání
a chladný vítr jim rozum jim srdce vyčistí

Nač plakat nad rozlitým létem
i mléčné mlhy mají svou sílu
když brodíme se v měkkém jílu

podvečerního rozjímání a pletem
si má dáti dal ten vonný olej lásky
ze sebe pro brunetky i plavovlásky

JEŠTĚ NĚKDO

Pápěří tvých polibků mne omotává
šípky tvých rtů obtiskují mé líce
bílé paže ranních mlh mne objímají
bobule hroznů se plně nalévají
Někdo pootočil klíčem času
ještě někdo se houpe na zápraží v křesle
ale už přicházíš a jsi tu mé sladké Září...

FRAM

Někdo vidí jen křivdy
co na něm udělali druzí
někdo zlaté hřivny
dobrých skutků co nemrzí
Tak se snažím vybrat
bílou vránu ne černé ovce
jsem loď Fram
co rozráží bílé ledovce
zášti
a vidím barevnou
polární záři
i když ukápne slza
na tvé nachové
záři...

VOSA NA MELOUNKU

Já tenký v pase jako vosa
ona velká jako meloun zralý
i funebráci by se nám smáli
ona tančí po parketu bosa

Obíhám ji jako družice Zemi
ona v očích krásné modrojasno
hvězdy blikají a žasnou
i boubelky dovedou být
krasavicemi

NĚCO JAKO MODLITBA II

Nechť převládá harmonie duše a těla
nechť každý má svého sdrátovaného
archanděla
Nechť je dost duševní i reálné stravy
nechť se moderní císařové i gladiátoři
Ahoj zdraví
Nechť radost kulminuje v bodě nirvány
a láska otupí všechny hrany
Nechť najde každý sedmý duhy pramen
Amen

BÁSEŇ NA NÁVAZNÁ SLOVA (AUTOMATICKÝ TEXT)

Nemusím být s každým kamarád
kamarád taky rád pšenku tvých vlasů
vlasů se dotýkám a jiskří Eliášův oheň
oheň v podpalubí a delfíni se zubí
zuby si najdou vždy svou pastu
pastu barvy nanáším na obraz Doriana Graye
Gray mezi vráskami mládne a hřeje
hřeje tvé ňadro na letišti pelesti pro čaroděje
čaroděje metafor prý ztlumí obyčejný den
den ať je blankytný a iluzorní
iluzorní darebáci jezdí ve ferrari
spáry lásky mají své nepopiratelné vnady
vnady života jsou: Žít teď a tady!!!

Ostatní tvorba Oldřicha Damborského publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Předjaří, Dáma a další
DV 129/2024: Prostá, Ticho a další
DV 128/2023: Průsvitná holka a další
DV 127/2023: Desatero, Na rezavé stráni a další
DV 126/2023: Po létě po Markétě a další
DV 125/2023: Vzkříšení jara a další
DV 124/2023: Tání, Renesanční a další
DV 123/2023: Malá zpověď a další
DV 122/2022: Po létě po Markétě a další
DV 121/2022: Čtyřverší, Přání
DV 120/2022: Probuzení, Popěvek a další
DV 119/2022: Na zlaté galéře dětství a další
DV 118/2022: Skaliska a průlivy a další
DV 117/2022: Chybíš mi, Zimní pastorálie a další
DV 116/2021: Sonet o bílé lišce a další
DV 115/2021: Očekávání, Podzimní bakchanálie a další
DV 114/2021: Letní pobídnutí, Vzpomínky a další
DV 113/2021: Kdy začíná jaro a další
DV 112/2021: Spící cikánka a další
DV 111/2021: Modlitba, Bez tebe a další
DV 110/2020: Zimní pohoda a další
DV 109/2020: Známá věc, V lesních tišinách a další
DV 108/2020: V polích, Dopis II a další
DV 107/2020: Letní nálada a další
DV 106/2020: Zvuk Daltonovy píšťalky a další
DV 105/2020: Zrýmovaný rozhovor zklamané a další
DV 104/2019: Něco o moři a další
DV 103/2019: Letní noci, Sonet o pozdním létě a další
DV 102/2019: Talenty, České moře a další
DV 101/2019: Jízda, Velikonoční a další
DV 100/2019: Odcházení, Svatební sněženky a další
DV 99/2019: P.F. 2019 a další
DV 98/2018: Pramínky, Mrazivá noc a další
DV 97/2018: Podzimní, Při čtení Rychlých šípů a další
DV 96/2018: Básně, V savaně našich pocitů a další
DV 95/2018: Zrýmované vinařovo ponouknutí a další
DV 94/2018: Jen tak, Havrani vlasů a další
DV 93/2018: Zbožné přání (P. F. 2018) a další
DV 92/2017: Poslední zářijový večer a další
DV 91/2017: Setkání uprostřed pokoje a další
DV 90/2017: Mít a nemít (někoho rád) a další
DV 89/2017: Květen, Letní obrázky a další
DV 88/2017: Obleva, Malá noční rekapitulace a další
DV 87/2017: Ten mustang čas a další
DV 86/2016: Pramínky, Podzimní nostalgie a další
DV 84/2016: Májová sobotní noc a další
DV 83/2016: Zátiší s hrozny a další
DV 82/2016: Japonské sushi a další
DV 81/2016: Na kobyle chromé a další
DV 80/2015: V co věřit a další
DV 79/2015: Renesanční zámek a další
DV 78/2015: Láhev whiskey a další
DV 77/2015: Recyklace a další
DV 76/2015: Cukrárna v březnu a další
DV 75/2015: Z dávné zimy a další
DV 74/2014: Vinobraní, V luxusní restauraci a další
DV 73/2014: Sonet o moderním podzimu a další
DV 71/2014: Cuba libre a další
DV 70/2014: Na svatého Valentýna a další
DV 69/2014: Ztichlým klášterem a další
DV 68/2013: Pyramida, Veřeje ve větru a další
DV 67/2013: Střípky z putování
DV 66/2013: Vyznání, Inspirace a další
DV 65/2013: Siločáry, Ohňová země a další
DV 64/2013: Úklady lásky a další
DV 63/2013: Malinový sirup (láska) a další
DV 62/2012: Odpočinek ocelového válečníka a další
DV 61/2012: Adele 21, Podzimní a další
DV 59/2012: Samet noci, Jarní barvení vlasů a další
DV 58/2012: Hnědákova hříva, Dobromysl a další
DV 57/2012: Zimní, Dvojitá agentka a další
DV 56/2011: Siesta, Fitness studio a další
DV 55/2011: Láska je lehká holka s černou růží a další
DV 54/2011: V letním lese, Červencová a další
DV 53/2011: Něco o jaru a další
DV 52/2011: Předjaří, Dvojsečné jaro a další
DV 51/2011: Břízy s oborou (PF 2011) a další
DV 50/2010: Relativní zima, Zimní ženy a další
DV 49/2010: Taneční krojované hody a další
DV 48/2010: Vinohrad je demokrat a další
DV 47/2010: Moravský Kristus a další
DV 46/2010: Hájenka - Luňáci, Napříč Pálavou a další
DV 45/2010: HARMONIE KLIDU (P.F.2010) a další
DV 44/2009: Dolévání, Mikulovské vinobraní a další
DV 43/2009: Úlitba, Co po tobě zůstalo a další
DV 42/2009: Útěcha, Hvízdání a další
DV 41/2009: Vítězná válka, Sociální a další
DV 40/2009: Pium desiderium (Zbožné přání) a další
DV 39/2009: Štědrý večer, První vánice a další
DV 38/2008: Staronový shakespearovský příběh, Bosorka a další
DV 37/2008: Co jsem, K vrcholu podzimu I a další
DV 36/2008: Tělo a duše ženy (Něco jako úvod) a další
DV 35/2008: Dvě loďky, Film pro pamětníky a další
DV 34/2008: Diamant, Tulácký březen a další