Ivan Fontana

KOLOTOČ SVĚTA

PIRUETY Z AFORISMU

V osmnácti je svět zcela váš. Poté, musíte každý rok prokazovat, co jste splatili a majetek omezíte jen na nezbytnou část.
Hlupák nepochybuje o žádném součtu, ale se sumou zásadně nesouhlasí.
Opíral se o výsledky demokratické diskuse. Proboha jak to dokázal?
Komín má letní podnikovou dovolenou. (Z příručky cechu kominického)
Právo silnějšího je to, na co bychom měli v právním státě zapomenout.
Kdo nosí čápům čápata?
Když promluvil, sklaply v celém okolí železa.
Tajná policie se stupněm utajení, o níž neví ani parlamentní výbor pro bezpečnost.
Výstavba pokračuje v neztenčené míře. Vedle vzdušných zámků stojí už celá sídliště pěti hvězdičkových hotelů. (Většinou zejí prázdnotou)
Hlupáctví má nekonečně mnoho tváří – lišáctví, mnohem více masek.
Stavba rozhledny musí být povolena stavebním úřadem a to tím vyšším, čím vyšší by měla být.
Stěžejní otázky v nás zůstávají do konce života.
Snopy jsou ptáci obilného pole.
I malá domů se může obrátit ve smrtící tsunami.
Můj kjótský přítel, malíř Matsunagu, chová čínské draky v krabici spolu s korejskými kraby.
Poznávání nemůžeme rozdělit na sebepoznávání a poznávání společnosti. To bychom přeťali vlastní identitu a odsoudili společenské normy k zániku.
Kdybychom věděli kolik máme času, nenatahovali bychom tak často budíka.
I omyly a chyby se rodí císařským řezem.
Hyde Park vyvažuje sněmovnu Lordů.
Je třeba, aby skepse dostala zelenou. Jinak zítra neposekáme ani trávník.
Demokracie v orchestru vede k anarchii. Co jste čekali? Disidenti nemohli nahradit ani první housle.
Uklízečky mají největší naději v loterii stíracích losů.
I stírací losy vám vytřou zrak!
Biologické hodiny naložené v lihu se zimním časem r.1812.
Filosofie je na špici pyramidy věd, o tom není pochyb, ale proč stojí na okraji zájmu společnosti?
Auto parkující na ulici by mělo být zelené! Jak by takový autopark hned líp vypadal!
První černá díra ve vesmíru vznikla rekonstrukcí černé kuchyně.
R je P, které vykročilo do budoucnosti.
Když tak pozoruji cvrkot města náhle jako bych zaslechl cikády, co tu zněly před jeho založením.
Hubená léta jsou dělitelná sedmi
Dal se do služeb zla. Stal se lokajem nových pánů.
Ledasco, všelico, máloco: no a co!

ŠKOLA LUDUM

Žádná škola vám nevyčistí hlavu tak, jako alkohol - spíše vám ji zanese.
Smích je důkazem pochopení, což nelze tvrdit o přitakávání. Na to by měla pamatovat každá škola a smích by měl znít na konci každé vyučovací hodiny.
Promiňte, ale učitel(ka) tance nemůže suplovat občanskou nauku.
Matematika přitahuje, protože k výsledku může dojít i jinou cestou.
Opravdu zajímavé dokážou být jen děstské otázky.
Škola hazardu. Prý podle Amose!
Učitel přespávající ve škole patří ke kastě školníků.
Argumentace, ta musí být slyšet! Myšlenky se nesypou do hlavy jako ve mlýně, na to jsou celé školy.
Erbovní škola s červeným diplomem a kamenem mudrců.
Lichá čísla jsou infant terrible matematiky.
Abychom podpořili mládí, zkoušíme ho starými triky.

LÉKAŘSKÁ KOMORA

Lékařská komora najímá ty nejlepší hrobníky.
Lékařská komora je státní zámek plný lékařů, kteří zapomněli Hippokratovu přísahu.
Nejagresivnější skupinou odborářů je lékařská komora. Zastupují ji doktoři, kteří ztratili kontakt s živými pacienty.
Ucho je bezpečnostní přeliv, který nás chrání před přívalem informací.
Lékořice s brokolicí si otevřely barokní lékárnu.
Barevný šátek je vlajka na žerdi teploměru.
Dřevěný držák s deseti zkumavkami, jako banka těch nejhorších bacilů, co nás kdy potkaly.

VÝVOJ

Vývoj už dávno nahradila inovace.
Vývoj je brzděn Patentovým úřadem (prý nestačí administrativa) a tomu říkáme pokrok.
Rozvoj pohlcuje perspektivu.
Akademické myšlení: morové rány, pro něž teprve rostou pomníky. Vývoj nelze naplánovat, lze však koncentrovat úsilí a zaměřit síly na vybraná témata. Obvykle taková, která byla dlouho na okraji zájmu.
I boží mlýny jsou už solární.
Pokrok ve jménu lepších zítřků – kdo ví, co náš čeká.
Na dnešním pokroku je nejhorší to, jak deklasuje dva až tři roky staré výsledky.
Mořské šelfy vyrůstají před očima nedočkavých developerů.
Vypínač: předchůdce V.I.P.

AFORISMY O CÍRKVI

Svatá inkvizice přežívá ve starých řeholních řádech.
S novým sluhou, s počítačem jako bychom byli dál od srdce. Je pravda, že je hbitý a všemu naslouchá, má však svoje mouchy v kyberprostoru. Naši vzdálenost od srdce musíme mezi řádky hlídat a vymýšlet elekronickou mucholapku.
V nebi jsou už apartmány i pro vážné hříšníky.
Tramvaj je pojízdný kostel – každý cestující věří, že dojede do cíle.
První zvuky bez tlumítka bříška znějí jako andělské trubky v chrámu Panny Marie Vítězné.
Církev se točí mezi dvěma mlýnskými kameny, z jedné strany stojí všemocný bůh, a z druhé stát, diktující stále nové a nové podmínky.
Bůh vede na každé teologické univerzitě kurz tvůrčího psaní.
Teologie stojí před branami filosofie s beranidly světla.
V nebi došlo ke kuponové privatizaci, část modrého nebe byla „rozdána“ Nikům.
V nebi došlo k parcelaci (vertikálního i horizontálního) prostoru. Škoda, že Katastrální úřad je jenom na zemi.
Očistec: dnes bychom řekli spíše, myčka aut.
V nebi došlo k nové vlně privatizace, počítejte s tím, že jižní část oblohy už nebude přístupná.
Slovo farizeje je jako voda dýně, jako úder blesku na buben, jako dubnový den…
Je-li pravděpodobnost větší než jedna k miliónu, jde ještě o zázrak.
Šedá je kůra mozková, a když se myšlenky rodí, stékají po závitech, jako by bylo lisováno mešní víno.
Teolog je učenec, který upsal svou životní filosofii bohu.
Doufám, že jsem v závěti neopominul někoho, kdo přispěl k mé rovnováze.
Erotické normy jsou zrcadlem tělesného ideálu, resp. přísným přepočtem všech tělesných poměrů bez ohledu na duševní zdraví.

ŠTĚSTÍ V MANŽELSTVÍ

Výhoda manželství je v tom, že zprávu o jeho stavu můžete přednést v ložnici.
Výhoda manželství spočívá v tom, že roční uzávěrku můžete přečíst přímo z pergamenu.
Pomoc ženy je zrádná, nikdy nevíte, jak budete zavázán.
Manželství v demokracii dobře funguje, jen má-li lichý počet hlasů.
Mít milence předpokládá, že vám manžel podepíše bianco šeky.
Štěstí v manželství je iluze: pro muže o úspěšném lovu se stovkou honicích psů a pro ženu o nalezení domova pro své čtyřnohé miláčky.
Rodina je základem státu - žena je poručík a tchýně generál.
Manželství, toť velmi staré pohoří – vaši životní úroveň zvedne vrásněním nejméně o 50m.
Cudnost je magie pornografie.
Muž nachází v manželství jistou rovnováhu příjmů a výdajů, žena jenom výdajů.
Manželství je oblíbené, protože je nedokonalé. Dokonalé shody dosáhne snad jen ve čtyřhře a na antuce.
Manželství je dvouveslicí, veslují-li oba, je vše O.K., vesluje-li jen jeden, točí se loď kolem dokola.
Mnoho vítězství bylo tzv. polovičních – to není život, to je historie.
Dobře se oženit, to znamená, nebýt oholen při rozvodu.
Doma na zámku, máme tak dlouhou chodbu, že jejího konce lze dohlédnout jen teleskopem. Na samém konci chodby je ložnice mé druhé ženy - to je také část vesmíru.

Ostatní tvorba Ivana Fontany publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: I. Básně a další
DV 128/2023: Básně a další
DV 127/2023: Kolečkové brusle a mýty a další
DV 126/2023: Vůně šelaku
DV 125/2023: Jarní etudy a další
DV 124/2023: Skrojek šíleného měsíce
DV 123/2023: Aforismy a básně a další
DV 122/2022: Básně, Aforismy z rukávu
DV 121/2022: Básně a převleky
DV 120/2022: Básně, Aforismy
DV 119/2022: Básně a další
DV 118/2022: Básně z antracitu a další
DV 117/2022: Básně, třásně a barevné fáborky
DV 116/2021: Ranní červánky
DV 115/2021: Básně obyčejných dní a další
DV 114/2021: I. Básně, II. Aforismy
DV 113/2021: I. Verše z pražské náplavky a další
DV 112/2021: I. Verše z pražské náplavky a další
DV 111/2021: Básně, aforismy a paradoxy a další
DV 110/2020: Aforismy, Variace podle pana K.
DV 108/2020: Střapaté básně a nabroušené aforismy
DV 107/2020: Zatracené básně
DV 106/2020: Largo desoláto
DV 105/2020: Glosy mezi řádky
DV 103/2019: Aforismy, Pochvy a dýky
DV 100/2019: Aforismy a další
DV 99/2019: Cirkus a církev a další
DV 98/2018: Aforismy od A do Z
DV 97/2018: Kvintet
DV 94/2018: Aforismy
DV 89/2017: V Libosadě, Pihy a další
DV 88/2017: Síťka na sny
DV 87/2017: Mozaika dní a další
DV 83/2016: Aforismy a paradoxy
DV 81/2016: Čajové růže
DV 77/2015: Aforismy a metafory
DV 73/2014: Aforismy z mahagonu
DV 71/2014: Aforismy v safiánu
DV 61/2012: Aforismy a paradoxy
DV 41/2009: Aforismy a sentence a další
DV 31/2007: Kameníkům, Venuše a další