František Uher

POKŘIVENÁ DOBA

Lidé se mění jen nesměle
doba rychle
Dostává podobu zploštělé
koule

SKLENĚNÁ KOULE

Ve skleněné kouli umanutě
                                            sněží
Postavy předstírají pohyb svěží
                            Nejdou Neběží
Pouze přešlapují na místě

JACQUES PRÉVERT V PRAZE

Když Jacques Prévert kdysi
opustil důvěrně známou Seinu
a dorazil do české apokalypsy
doprovázeli jej vyjící zablácení psi
a Barbara z Brestu

Dosud neskončili tu zdárnou cestu

KOLOBÉH

Říjen Ticho naříká
První hvězda bliká
K zemi sletí suchý list

Učíme se v něm číst

POLÁRNÍ ZÁŘE

Tma tmoucí
jako uprostřed polární noci
Daleko od civilizace

Mobilizace
souhvězdí Měkce polární záře

Drsné vichrem ošlehané tváře
Rozzářené oči
Tma útočí

ROZHOVOR S RYBAMI

Za šera večera
na břehu Máchova jezera
mlčíme s křičícími rybami

Ze tmy doléhají račí kroky
Vedou zpátky ŽalujíVarují
Zda se blíží Zda se vzdalují

PLANÁ CESTA

Lví silou zrakem sokolím
proplouvá celým okolím
K mlhavému obzoru spěje

Nikdy nedopluje
k Mysu dobré naděje

Žádný neexistuje

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další