František Uher

MLUVÍCÍ ZEMĚ

Dbej denně Naslouchej němě
Zemně hovoří Vroucně Jemně
Varuje S nadějí volá své věrné

Aby svorně

DOMOVINA

Je dobře Již žádné pře
Odemkněme
všechny zavřené dveře
houslovým klíčem

SITUACE

Už máme co jsme chtěli
Všichni důstojní a bdělí
střežíme se navzájem

Na oko nezájem

JEDNADVACÁTÉ STOLETÍ

V každé denní době
něco sobě něco tobě

Tomu málo tomu hodně
tomu hodně tomu málo

O spravedlnosti a pravdě
většině se jenom zdálo

LOM SVĚTLA

Červené Karkulky se krčí
v jehličí mechu borůvčí
Zlí psi chrčí Ztracenci
nacházejí práci v kleci

Velicí hladoví vlci
v křeči vrčí v kleci
Potápějí naše lodě

A tolik bylo řečí
o pravdě o svobodě

BLÍZKÝ OBZOR

Těsný prostor pro vzdor
Až za obzor jezdci z hor
Svědci všeho
co se nestalo

ŽNĚ

Tajemně káně
Žnová země žhne Na hladině
letmý stín

Uprostřed opuštěné pláně
Kolombíně nabízí rámě
záletný Harlekýn

Krajina otvírá klín

SLAVNOSTI LÉTA

Skloněn nad tůní
stál
mlčel naslouchal

Opodál roji včel
včelař na čelo hrál

Den se chvěl
lipovou vůní

PŘESTUPNÍ STANICE

Začátek měsíce Pátek Slunce měkce
Tolik dívek skryto letní krajinou

Zase jedeme za jinou

POHÁDKA PŘED SPANÍM

Usedá vítr První hvězda Tichne ohrada
Něco psovi Něco kotěti Pohádku pro děti
Letí pár labutí Sličná ježibaba na koštěti

Pod oknem naslouchá prohřátá zahrada

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další