František Uher

LET LÉTEM

Let létem Tep letních lehkovážností
Les voní medem Je hodně možností
neležet ladem
Laskavost líbezné Libuše
láká tuláky

Nikoli rozum Srdce přivábí zpátky
projedeme vrátky
najdeme rozbořený dům

Krutost poznání zaclání příliv touhy
vrátit se zase do buše

Laskavé duše radí suše Hoď do koše
zpáteční jízdenky
pozdrav početné pocestné
pomoz postavit nový dům

ROMANCE Z ČERVENCE

Bezkonkurenčně modrá obloha
Ručně tkané tapiserie modravé oblohy
zručně malovaný obraz modré oblohy
                      Odraz modré oblohy
            plující na hladině hluboké tůně

Za křehké noci vypráví bloudící luně
romanci o červenci o cizinci a panně
zahleděné do oválných korun stromů
                      Nabrala do džbánu vodu
            nikdy se však nevrátila domů

LESNÍ JAHODY

Nádherné je trvalé bydlení
na okraji periferie

Město se zahryzává do lesů
je slyšet ptačí árie
svěží svítání voní po vřesu

Zítra vstanu časně a přinesu
lesní jahody

Zavoní den plný pohody

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Pochodový rytmus dechovky
                     uléhá na krovky
                                chroustů
Vzpomínky
            jako rány ze vzduchovky
                     zkušeností spoustu

KUDY

Tichý jako přelet vážky
neustále naráží
na překážky

Bezhlaví rytíři přibrušují kopí
a loupí

Zarubaná cesta do města
zarubaná cesta z města
den černá nevěsta
slunce praží

Kudy na nádraží

KAM


za

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další