František Uher

HODINY

Kdykoli byli spolu
hodiny šly rychleji
V údolí U stolu
V závěji V aleji

Odsypávaly naději

LYRIKA

(meteorologa)
Na prahu každého dne
má snahu sledovat východ slunce
dokonalost jeho tvaru

Večer zapadá do baru

ÚSPORNÁ BÁSEŇ

Tuto báseň tvoří pouhá jedna věta:
Prvotním hříchem
                bylo stvoření světa

CHRÁNĚNÝ OBRAZ

Hořekoval V náporu těžké chvíle
namaloval obraz své zesnulé milé
Akt

Nikdo se ho nesměl dotýkat

ČAS ČAROSTŘELCŮ

Čas dýmů Čas polomů Čas lomů
Čas výšek
Čápi na komín Čarostřelci domů
Čas lišek

Čas lísek Tři Popelky pro oříšek

CHORÁL

Chatrná chatrč schoulená
                na skalisku
Dvě dlaně pevně ve vřelém stisku
Raději mlč Nezadřeš třísku

TŘÍBENÍ

Poslední sváteční svíčka dohořívá
Po pláni se prohání kůň Plavá hříva
Ořeší s jarem okřívá

V prázdných hnízdech neslyšný pláč
Probouzí se první oráč

ODRAZ OBRAZU / OBRAZ ODRAZU

Snad někdy spatříme pokojný obraz
spanilých panen loupajících mandle
nebo aspoň jeho jasný obraz v zrcadle

Dnes ještě ne Dnes ještě ne

Je podivné že Mammonides dával
před hvězdami přednost vzteklým psům
před poezií stupidním úředním dopisům

Až lidstvo moudrosti dosáhne
noviny udělají stop bulvárním hanopisům
a dají přednost veršům

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 132/2024: Tvář tvaru tvar tváře a další
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další