František Uher

ČERNÝ VEČER

Černý večer vysvlečen
a kolem zástupy slečen
Zda která odejde a zda se vrátí
Na mostě neteční kamenní svatí

Vzdálenosti se krátí
a kolem zástupy slečen
Jedna jediná odchází k lesu
Bude zvolena královnou plesu

ÚSILÍ

Někdo volá: Čekám

Spěchejme k vodám
starší tesař Noe tam tesá
další zbytečný prám

ÚPĚNLIVOST VODY

Slyšíš cákání vody
někdo se umývá
někdo drhne schody
někdo záhony kropí
někdo připlouvá
někdo odplouvá
někdo se potápí

Někdo se topí

ŽHAVÉ LÉTO

Pusté údolí
s prašnými poli I topoly
větrolamů svěsily křídla
Žhavé dny bez konce

Okolí
bez pohybu Nevidět chodce
ani stín orla

Skály na obzoru stály
jako truchlící pozůstalí

ŽÁR

Pozdní požár touhy Žár těla
Na žebříku žena s vůní sena
Spěchající Toužící Obnažená

V domě temně Vyhaslá kamna

Popelavá holubice vášně odletěla
Schránka prázdná Zpráva žádná
Zahrada zrádná Větev se chvěla

Zavírá okenici Aby neviděla

BÍLÁ VELRYBA

Za rozbřesku stál s ní
v přístavní rejdě
Budila zdání že sní
o své bílé velrybě
Všude však pluly jen lodě
s rybáři na palubě

ZTRACENÝ DOMOV

Dům v němž žil
stál na břehu řeky která přála snům
Nyní teče tatáž řeka podle břehu
na němž kdysi stál dům

Vyjící noc spílá psům

(SURREALISTICKÁ) NOČNI ULICE

Průjezdnost ulic
snižují barikády z krabic
na klobouky

Místo pouliční lampy
potměšilé mihotání svic
průrvou průnik kopí
potulky pošetilých lvic

Voní lípy
Jinak nikde nic
psi spí lasičky nevábí toulky
Třináctý u stolu není navíc

STUDENÁ SVĚTLA

Města jsou za noci
paleta studeného světla Žár emocí
Na každém rohu stožár

Předky umlčeli vlci
V potomcích doutná požár
Spěcháme s pomocí

Je lepší přijít o hodinu později ale o týden dříve
než přijít o hodinu dříve ale o týden později

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další