František Uher

ANATOMIE VŘÍDLA

Kusé zprávy praví:
Rusalky rusé zpátky z dálky války

Milenci se nocí plahočí po pohoří
Tmáři
kteří věří že pokoří hrdost studánek

U všech puklý džbánek

POPIS POHŘEŠOVANÉ

Oči
jako inkoust ve starém kalamáři

Sní Září Na hvízdnutí se neotočí

M?ALEBNÁ ADORACE

Kam se poděly všechny ty půvabné dívky
s pestrými slunečníky

Utonuly ve filmech
Ztratily se v románech
Změnily se v pohádkové víly

Naslouchej Zpívají Každou chvíli

(LHÁŘKA) KVĚTINÁŘKA

Rozkošná květinářka
přináší koš nádherných květin
Rozkošná květinářka je lhářka
Všechny květiny jsou umělé

Žádné vůně Chladno po těle

STARÝ PŘÍSTAV

Poslední árie orloj odbije v pohodě
Na paluby zvány krejčovské panny
Z pouští jich táhnou celé karavany
Děravé lodě
odplují po obědě do savany

TOULKY

Kdeže vleže
Leda přes vřes
přes kaluže
Hoboj pokoj nedá

Mlha se již zvedá

PROFIL KRAJINY

sinavý podvečer kreslí
stín bělokoré jedli

řeka vodě vesly

(NE)KLID

Tma řídká

Vojenská hlídka
vyplašila jelínka

Potom to bouchlo
Naráz Nastojato

Ve vsi
zavyli psi

SOUCITNÁ VÝPOMOC

Hej Neotvírej tu bídnou bednu
Žádné kladivo Žádné dláto
O tom tomu trosečníku neříkej
Pouze se zeptej
kde našel tu bílou bednu

Prázdnou bednu Jenom jednu
Poslali jsme mu ji v lednu

KROČEJ ZA KROKEM

V tichu hlubokém
kročej za krokem...

Jdou tmou Jdou za sebou
Vlevo sráz Vpravo sráz
Odnikud ani mělký hlas
Dole pod rázem se řeka blyští
Cíl příští

V hospodě jako na cvičišti
na doraz

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další