František Uher

BLUES O STRNIŠTI

Nikoli dnes ani včera zvečera
už dávno nám není do skoku

Někdy bdíme až do rozednění
a všelicos se nenápadně změní
Bez našeho přímého přičinění

Havraní krákání na smetišti
Co bylo nebude co bylo není
už nedočteme poslední sloku

Každodenní odcházení příští
lstí bosí spěcháme po strništi

BLUS O PŘITESÁVÁNÍ TRÁMŮ

Útes za útesem
sen se nese písčinami
hvízdání na bezlisté stromy

Společně listopadovým lesem
a přece všichni sami

Zaujati podivnými hrami
přitesáváme otesané trámy

Hranostaj před branami

HAVRANÍ BLUES

Stáli na skále
sucho na troud
dole nedbale
plynul řeky proud

Vlak na trati
autobus na silnici
chodci po souvrati
nad poli šik divokých husí

Kam asi ty husy letí
tam anebo zpátky
zda tam letět musí
právě přes náš dům

Položme ty otázky
starým havranům

FALEŠ

Páchnoucími močály se brodí
                            falešní lordi
Jejich mokvavé stopy
jako bludná světelná znamení

Opevnění v okázalých zdech
nenechají kámen na kameni
vlastní neznalost jim nevadí

Rádi čápům radí
        jak hnízdit na komínech

FOTOGRAFIE PODZIMU

Bez zeleně sklizená rovina
prázdná a nudná
V tocích odplouvají zvolna
kadeřavé mraky

V hejnu straky

ŠEĎ

Šeď prosakující šeplavými dny
zdání nekonečné karavany
prostřelené sny

Měď cizích mincí cinká
na plochém cínovém talíři
medově zpívá cizinka
na počest neznámému malíři

Seď Povětří víří míří po nábřeží
průsvitné stromoví břehy střeží
Hleď Poslední posel někam běží

LISTOPADOVÝ LES

Listopadový les Les lišek Les plný laní
Lest lasiček Lest lišek Lest lovců zraní
Loudáme se lesem Stromy větve sklání
Laskáme kmen pohledy Hladíme dlaní

ZNAMENÍ STROMŮ

Stromy dávají znamení
kde voda pramení
kde voda dřímá

Příběh o slepém rameni
příběh o kameni
na dně studní

Plaší ptáci v borovici
po setmění mloci
krytí nocí

Družní bubeníci
každý úsměv v líci
třímá Stesk je jímá

Blíží se zima

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další