František Uher

RUB DOBY

Nenávist Závist Sveřepá hra na lásku
Proradnost Budoucnost visí na vlásku

BÍLÝ DEN
Na vřesoviště sněží
vločka za vločkou klesá
V čistém sněhu čistá
stopa rysa

Něco se chystá

FOTOGRAFIE

Zima dýmá z hasnoucí dýmky
nálada s náledím venku ladí

Prohlížíme snímky z mládí
K neklidu svádí
pochybnosti a rozpaky Vzpomínky
optimismus nenavnadí

Zda jsme opravdu byli tak mladí
spokojení a odhodlaní

ČASOVÝ PROSTOR

Nestoudná krajina obnažená
víc než prostopášná žena

Slunce do ní kreslí odstíny i stíny
jako do omalovánek

U komínů krade dým vánek
Každý den je v něčem jiný
tím jsou všechny dny stejné

KONSTANTA

Rub rubáše
Hráz Holé duby

Plaše vrubozubí
Mráz hubí

Děd tiše snaše:
Pamatuj na holuby

VRŠENÍ

Pod studenou sněžnou čepicí
má krajina domova se ztrácí

Bílý příkrov K tesknící vinici
podivné stopy Snad vlkodlaci

Sníh v tanci A hladoví vrabci

STARÁ ZKUŠENOST

Podstatou spravedlnosti je dělba úrody
Platí nepsané: Půl na půl Půl na půl
Můj stůl tvůj stůl Tvůj stůl můj stůl
Zdoláme schody z nepohody do pohody

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další