Ivo Odehnal

Malá nepesimistická trilogie seniorů

1.

Lakomá Lola

Horákovic Lola
sama má dvě kola.

Lolo, Lolo, Lolo,
půjč mi jedno kolo…

Odpoví mi
hezky česky:

Nemáš kolo,
tak choď pěšky!

( Z rukopisu Ježkovy zraky!)

Kategorický imperativ mravního zákona:
Jednej tak, aby maxima tvé vůle mohla vždy zároveň platit jako princip všeobecného zákonodárství.
Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 1788

2.

„Náš dům hoří...“
Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg
( podle V.K. klimatická alarmistka )

KOMÍN
(a kysličník uhelnatý)

Hulí, hulí obluda,
bafá jako z fajfky.

Nebezpečný pobuda
čmárá černé krajky.

Tenhle dlouhý
mouřenín

čpí a páchne
kouřením.

Jejda, jejda,
volá strejda:

Z nebe zase
padají saze.

To nás zdraví
přijde draze!

P.S.
Jenom se nenechat vyprovokovat!

3.

Novoroční balada
o Hance a bance


O lupu v bance
Hanka sní

a není první
ani poslední…

Říkáme Hance,
že není šance

vyloupit banku -
leda tak v tanku...

/Ten ale Hanka
nevlastní…/

( z rukopisu Ježkovy zraky!)

Ostatní tvorba Ivo Odehnala publikovaná v Divokém víně:
DV 122/2022: Úklid neklidu
DV 110/2020: Svobodu dechu!
DV 102/2019: Pořadí, Robot a další
DV 95/2018: Pískání na provaz
DV 89/2017: Z pozdních zimních slaností
DV 82/2016: Rádo se stalo
DV 75/2015: Moucha na klice a další