Oldřich Hostaša

Verše

V PŘÍSTAVU

Modro si opírá dlaně o vlny moře,
vůně příboje se probouzí,

rybářské bárky jako zmámené
kolébají se v rytmu svítání
a podprsenková teplota odkládá nahotu.

V mansardě na rohu ulice
španělská krasavice sní dál sen o milování.

Dobré ráno nálado,
den si obléká kalhoty,
vzal poutnickou hůl
a kráčí k poledni.

ŘEKA NADĚJE

V našem vědomí pramení řeka,
naděje i poznání.

Po její hladině dělají se kola času,
každé kolo jeden osud,

v tůních vzpomínky
a šumící topoly strážní rytíři,
rytíři našeho svědomí.

Po řece naděje jako lodě jedou naše myšlenky

a výpravčí život dává zelenou.

MODRÁ CESTA

Po modré cestě oblohy
oblačná auta odváží ráno.

V zahradách třpytí se rosa
na květech růží jako drahokamy.

Láska do květů zakletá
rozkvétá ti v srdci.

V rubínech touhy na řasách
zrcadlí se modrá cesta,

v hlubinách očí vychází slunce,
větrná dlaň polaskala Tvé vlasy

a v nebeském kostele vyzvání zvon života,
to pro nás,
když se naše cesty spojují v jednu.

VĚTY

Věty dnů splétá týden do copánků,
slova, která ti plynou z úst jsou jako vteřiny naší hodiny.

Čekám u Národního divadla,
Vltava šumí své příběhy,

večer nás zahalil pláštěm
a přítomnost,
přítomnost splétá příběhy dalších roků.

KRÁLOVSKÝ PLÁŠŤ

Královský hermelín zahalil večerní Prahu
a Hradčany září hvězdami, které čas rozsypal.

Tóny harfy znějí peřejemi Vltavy
ona jako nevěsta,
rozčesává si vlny v nebeském zrcadle.

I Tvé srdce je zrcadlo
zrcadlí se v něm naše touha.

Do královského křesla usedl Petřín
a pod sochou pana Máchy

zastavili jsme svoji přítomnost.

Dobrý večer, matičko měst,
zvony Svatovítského chrámu zvoní budoucnost.

Ostatní tvorba Oldřicha Hostaši publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: ***
DV 130/2024: *** a další
DV 128/2023: *** a další
DV 126/2023: Ze zahrad, V očích máš slunce a další
DV 125/2023: *** a další
DV 124/2023: *** a další
DV 123/2023: *** a další
DV 122/2022: Vesmírný sonet a další
DV 121/2022: *** a další
DV 120/2022: Sváteční borůvkáři a další
DV 119/2022: Jarní píseň a další
DV 118/2022: Čekám, Večerní příběh a další
DV 117/2022: ***
DV 116/2021: *** a další
DV 115/2021: *** a další
DV 114/2021: Ranní cesta a další
DV 113/2021: XXX a další
DV 112/2021: *** a další
DV 111/2021: ***
DV 110/2020: ***
DV 109/2020: Letní den, Večer a další
DV 107/2020: XXX a další
DV 104/2019: ***
DV 103/2019: ***
DV 102/2019: ***
DV 100/2019: Říčka, Vltava a další
DV 99/2019: XXX, Rozmarná
DV 98/2018: xxx a další
DV 97/2018: Pražská zastavení
DV 95/2018: Jarní touha a další
DV 93/2018: ***
DV 92/2017: Meč pravdy, Oblaka plynou a další
DV 91/2017: Ráno, Jarní polibek a další
DV 90/2017: *** a další
DV 89/2017: Okamžik, Máj a další
DV 88/2017: ***
DV 85/2016: Den
DV 84/2016: Rozmarná
DV 83/2016: Poselství a další
DV 73/2014: Dobré ráno
DV 41/2009: Nová
DV 36/2008: ***
DV 34/2008: Čekání na slovo