Alexander Rehorovsky

HĽADANIE VNÚTORNÉHO TICHA

Vždy som chcel poznať svet, kultúry, zvyky a náboženstvá, hľadať a pýtať sa, poznávať, nachádzať, zažívať ľudí, cítiť vône, farby a vietor v tvári. Hľadať vnútorné ticho. Sedel som v lietadlách, hľadal na strechách autobusov a úbočiach hôr. Stále ďalej, vyššie, hlbšie, stále väčšie zážitky, stále väčšie poznanie. Päťdesiat obyvateľov tejto malej obce neďaleko mi už niekoľko rokov znovu a znovu ukazuje, že čím väčšie otázky si dávam, tým bližšie k svojmu domovu sa môžem ísť pýtať. Život je tu koncentrovaný rovnako ako na druhej strane sveta alebo vo vašej obývačke. A tak sa nepýtam, kde to miesto je. Je tam, kde som ja. To dôležité je tam, kde to poznám.

Obec Šumice sa nachádza na juhozápadnom úpätí rumunských Karpát, šesťdesiat kilometrov severne od toku Dunaja. Predstavuje jednu z najizolovanejších komunít Európy. Od okolitého Rumunska je oddelená kultúrne, nábožensky aj jazykovo, a tiež aj geograficky – asfaltová cesta do obce bola postavená iba pred niekoľkými rokmi. Šumice bola osídlená českými vysťahovalcami na začiatku 19. storočia, najväčší rozmach obec zažila v polovici dvadsiateho storočia, kedy v nej žilo vyše 500 ľudí. V roku 2016 ich bolo 63, na jar roku 2019 už iba 55. Rytmus života je tu stále určovaný vplyvmi počasia a prácou na poli.

Fotografie vznikali v priebehu štyroch rokov, na fotografických dielňach, ktoré priamo v Šumici usporiadala trojica fotografov Roman Franc, Gabriela Kolčavová a Jindřich Štreit. Pomalý čas, spolužitie s domácimi obyvateľmi a dlhodobé vzťahy umožnili autorovi skúmať život Šumičanov aj pohľadom zvnútra komunity.

FOTOGRAFIE

obr. 1

náhled 1. obrázku

obr. 2

náhled 2. obrázku

obr. 3

náhled 3. obrázku

obr. 4

náhled 4. obrázku

obr. 5

náhled 5. obrázku

obr. 6

náhled 6. obrázku

obr. 7

náhled 7. obrázku

obr. 8

náhled 8. obrázku

obr. 9

náhled 9. obrázku

obr. 10

náhled 10. obrázku

Galerie obsahuje celkem 40 obrázků.
1-10   11-20   21-30   31-40  

ALEXANDER REHOROVSKY

(*1979 v Bratislave) Pracuje na viacerých dlhodobých projektoch, medzi ktoré patrí „Hľadanie vnútorného ticha,“ cyklus zameraný na každodenný život malej, kultúrne a nábožensky izolovanej komunity žijúcej v rumunských horách; iný projekt zameraný na život v Istanbule vo svetle meniacej sa kultúrno-spoločenskej dynamiky tureckej spoločnosti a tiež dlhodobý cyklus výrazne osobnejších fotografií z jeho bezprostredného okolia. Cyklus „Hľadanie vnútorného ticha“ získal prvú cenu Slovak Press Photo v kategórii Dlhodobý dokument v roku 2018. Iné fotografie z rovnakého cyklu uspeli v Slovak Press Photo v roku 2017. Na jar tohto roku fotografoval v Peru, kde vznikol osobný a krehký súbor „Správa o stave mojej duše,” ktorý v októbri 2019 získal v Slovak Press Photo prvú cenu v kategórii Každodenný život. Jeho práce boli vystavené na rôznych miestach Slovenskej a Českej republiky a tiež v centrále OSN v New Yorku.

Alexander Rehorovsky: Hľadanie vnútorného ticha.
20. 10. – 6. 12. 2019. Pivnica, Kremeľská 36, Bratislava-Devín.