Anna Chabrová

MISE 306

vyšleme slova až nad rámec chápání
výzkumná mise tři sta šest
možná nás nakonec opravdu zachrání
studené světlo z horkých hvězd

jeden krok dopředu - dva kroky nazpátek
a někam mezi to vložíš cit
propluje duší až na samý počátek
a v moři slzí pak začne hnít...

běžíme životem způsobem jepičím
záchranná mise tři sta šest
a pokud za běhu sám sebe nezničím
zničí mě studený neklid hvězd

TANČÍME VALČÍK

tančíme valčík na tři doby
z podstaty věci nesprávně
na první dobu hlučný šepot
na druhou dobu tichý křik

tančíme valčík na tři doby
v zajetí zvláštní obhajoby
a nikde není duše co by
na třetí dobu vyřkla dík

tančíme jako slepci v koutě
jako když slunce nehřeje
jak kdyby voda ve sklenici
čeřila horké peřeje

tančíme světem jako slepí
a v srdcích vítr, sníh a mráz
když bude konec velkolepý
tak nám to možná půjde snáz

tančíme se rty semknutými
v tom zarputilém mlčení
a přesto slova kolem hýří
jak spravedlnost na pranýři

tančíme se rty semknutými
a z našich očí prýští rýmy
a v našich očích jako slzy...
pramení celá staletí

MOŽNÁ ŽE JSEM ČEKAL VÍC

sedím zády proti slunci
noc mi padá do dlaní
mezi čtyřmi zdmi jsme tu tak
schoulení a bezbranní
figuríny ve výlohách
bez tváří a bez vlasů
exponáty v galeriích
narozeni pro krásu
lampy kolem železnice
a patníky u silnic
a propadák s trefným názvem
"možná že jsem čekal víc"

Ostatní tvorba Anny Chabrové publikovaná v Divokém víně:
DV 108/2020: Má-li je cenu otvírat a další
DV 106/2020: Poutník, Tam na hranici bezmoci a další
DV 104/2019: Radši nechte mluvit stromy a další
DV 103/2019: Řeřavé uhlíky, Okenní tabulky a další
DV 101/2019: Naposled se rozloučit (Lumírovi) a další
DV 100/2019: Nad plamenem svíčky a další
DV 99/2019: Ikarova křídla a další
DV 98/2018: V neodbytné touze a další