Anna Chabrová

ŘEŘAVÉ UHLÍKY

pod hladinou kalné vody žhne
odraz hvězd
a vytratí se?
ne
dokud nebe nezahalí strach
a všechen svit
se nerozpustí
v tmách

nicota své zuby dravě cení
co jsi držel v dlaních
teď už -
není...
co jsi vinul k sobě plný citu
prosmýká se
v olověném sítu
a odchází do neznámých míst
kde komety
doprovází
svist

pod hladinou kalné vody žhne
odraz hvězd
a setrvá tu?
ne

OKENNÍ TABULKY

okenní tabulky - vězeňské mříže
vzduch plný nechuti
k dýchaní nenutí
okenní tabulky - zastavit stát
bez koho, bez čeho... pro druhý pád

okenní tabulky - paprsky spalují
bez síly bez touhy
den je tak předlouhý
okenní tabulky - zadržet dech
bez koho bez čeho... v půlnočních snech

okenní tabulky - tančící stíny
na zdech a na stropu
biblickou potopu
okenní tabulky - pochodem vchod
bez koho bez čeho... zvuk starých not

okenní tabulky - útulná cela
nesmělé dotazy
směřují do zkázy
okenní tabulky - lucerny svit
bez koho bez čeho... víru nech žít

ZÁZRAK

už nemám pojem o čase
a světlo není v dohledu
já nevím na co čeká se
a proč tisíce pohledů
tu bloudí nocí bez mraků
co vybízí nás k důvěře
můj malý křehký zázraku
už tiše ťukáš na dveře
a když ti běžím odemknout
tak marně šmátrám po kapsách
mám v hrdle sucho jako troud
ty nepřekročíš tento práh
ten klíč co dveře odmyká
je kdesi v hloubi pod mořem
a ztracená je logika
a žhne a pálí tvrdá zem

Ostatní tvorba Anny Chabrové publikovaná v Divokém víně:
DV 108/2020: Má-li je cenu otvírat a další
DV 106/2020: Poutník, Tam na hranici bezmoci a další
DV 105/2020: Mise 306, Tančíme valčík a další
DV 104/2019: Radši nechte mluvit stromy a další
DV 101/2019: Naposled se rozloučit (Lumírovi) a další
DV 100/2019: Nad plamenem svíčky a další
DV 99/2019: Ikarova křídla a další
DV 98/2018: V neodbytné touze a další