František Uher

ÚPLNÉ BEZVĚTŘÍ

Úhoři děravou sítí Úplné bezvětří Labutě ladem
Keři ožehlé peří Osedláni srpnem kopřivy srpem
U cesty jeřáby svítí Sčítáme zásluhy Sčítáme viny
Vskutku duhové týdny Druhové úplňku kvapem
doubravou Z roviny do hor nesou pokojné noviny

ÚTĚCHA

Jdeme podle Jdeme napříč Jdeme proti
Jeden váhá Druhý se zdráhá Další se rmoutí
Cesta skrz křoví Skála se hroutí Káňata loví
Rozcestí Ze vsi řvaví psi Ze vsí kohouti
Neznámí nás zdraví

NOC S VLAKY

Rovnováha stromů Rovnováha lomů
Dáváme za pravdu Nevíme kdy Nevíme komu
Zadem vycházíme ze zpustlého domu
spěcháme k nočnímu vlaku
Odněkud slyšíme křičet vyplašenou vránu
Noc bez tuláků Noc temná Utlumená Bezu lesku
Všechny vlaky jezdí na opačnou stranu

MILNÍKY

Nevidomý Homér proplul domem
stal se známým stromem
                moudrosti
Dnes Diogenes
zítra Descartes a jeho slavné Cogito

Vegetarián Pythagoras s pomocníky
na dvoře rýsoval pouze trojúhelníky

Přesné pravoúhlé trojúhelníky lásky

LUČIŠTNÍCI

V každé době
skrýváme v sobě
shovívavé úsměvy

Neviditelné
jako záchvěvy
tetivy

Jen šípů se nedostává
To se lovcům stává

PLAŠÍ PTÁCI

Plaché ptáky straší
melodický křik ryb ke kterému sbor vodníků
hraje na hřeben jezu protestní song poutníků

CHRT ČAS

Seděl u okna V lůnu srpna Na Vavřince
Pokosenou pastvinou pádil popelavý chrt
s přesnou prozíravostí lovce

Seděl u okna… Poprvé pomyslel na smrt

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další