František Uher


Kopec Mužský.

TA LÍPA TU

Ta lípa… Ta lípa tu…
Strom věčných návratů
překoná každou nesnáz

Nevadí strmý sráz
úprk od strží
návraty přes hráz

Stoleté kořeny vězí
hluboko v nás

OHŇOSTROJ VŠEDNOSTI

Ohňostroj metafor
Obzor rovin Obrys hor

Smělý vzdor
                  šedivé všednosti
jako když lipové listí
v pasti úžlabiny ševelí a svítí

Sčítáme zásluhy sčítáme viny
Všichni jsme stejní
                  a každý je jiný

MILOSTNÝ MOTIV

Soumrak lehá dívkám do klína
prázdná krajina líná
Všechny dívky jsou stejné
a každá je jiná

DAV

Městská tepna Početný dav
uprostřed davu žena
Počestná Opuštěná

PODHORSKÁ SAMOTA

Na samotu dírou v plotu
zpátky přes plot
psi jsou pro zlost

Vzdálený pobořený most
jako pohozená kost

Nikde nikdo malé pole holé
Uprostřed valník s hnojem
páchnoucí zoufalým bojem

DOBRÉ STARÉ ZPRÁVY

Bezelstní okouni okouní u tůní
Na trati se v mlze tratí potulní
                        desperáti

Chůzi si krátí na holé souvrati
Až se bdělí strážní vrátí z polí
         uvítají je chlebem a solí

OBRANNÝ VAL

Ach nechval den před večerem
nenaslouchej plytkým řečem
nebuď snadným terčem
hanebných pomluv

Vzmuž se Promluv

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 128/2023: Bojiště a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další