František Uher

BOJIŠTĚ

pokrytectví čpí z hlubokého hnojiště ční
                  jako vidle zabodnuté do jetele
známí nepřátelé bývají méně nebezpeční
                              než známí přátelé

MEDIÁLNÍ SFÉRA

prázdná slova
znova znova znova
znova znova znova
znova znova znova
znova znova znova
znova nová
      prázdná slova

NEZPÍVEJ

zapomeň
zapomeň na tu píseň
nezpívej
          přejdi Jordán
    řeku všech nadějí

nezpívej
nezpívej raději
číhá tam smrt

FRAGMENT VŘENÍ

roční doba se mění
na tom nikdo nic nezmění

je podzim mlha v louce vzlíná
větraný kožíšek už líná

pod okny potok pění
vře na plotně voní koření

mlhavý stín v touze stíná
věčný neklid klína

OBDOBÍ LASKAVÝCH TÍSNÍ

všichni muži to občas přeženou se svými ctnostmi
všechny ženy to občas přeženou se svými ctnostmi
všichni muži to občas přeženou se svými chybami
všechny ženy to občas přeženou se svými chybami

a to nic nemění na poznání že všichni muži a ženy
                              jsou krásnými osobnostmi

UNIVERZÁLNÍ BLUES

každá práce má vlastní specifika
každá úvaha je hodna mínění kmetů

ne každá herečka může být Euridika
ne každý herec může hrát Hamleta

umlká viola vysychá paleta
slova se mění v úlomky olova

nelze čekat zánik pevnin ani vznik
nových kontinentů

každá loď však nemusí skončit
jako Titanik

MLUVÍCÍ DÝM

z dýmky
kterou již nekouřím
mnohá léta mnoho zim
za úplňků stoupá dým

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Prostě, Pouto a další
DV 130/2024: Prostě, Pouto a další
DV 129/2024: Mrazivá třešť a další
DV 127/2023: Erozní terminanta a další
DV 126/2023: Let létem a další
DV 125/2023: Potopa, Gordický uzel a další
DV 124/2023: Dnes, Jarní očekávání a další
DV 123/2023: Aspekty věku a další
DV 122/2022: Rozmluva s přáteli a další
DV 121/2022: Záchranný člun a další
DV 120/2022: Dialog a další
DV 119/2022: Noc jenž nikdy nevolá o pomoc a další
DV 118/2022: Ta lípa tu a další
DV 116/2021: Blues o strništi a další
DV 115/2021: Léto s unavenou tváří a další
DV 114/2021: Hrdý hlas a další
DV 113/2021: Integrita a další
DV 112/2021: Lítost, Rodné město a další
DV 111/2021: Zvěst o věrozvěstech a další
DV 110/2020: Galerie, Trojice a další
DV 109/2020: Lávka, Oddech a další
DV 108/2020: Tísňové volání a další
DV 107/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 106/2020: Domov, Slepá ulička a další
DV 105/2020: Rub doby a další
DV 104/2019: Ráno s bosou nohou a další
DV 103/2019: Úplné bezvětří, Útěcha a další
DV 102/2019: Pohádkový letní večer a další
DV 101/2019: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 100/2019: Hodiny, Lyrika a další
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 97/2018: Černý večer a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další