Václav Odradovec

NA CESTĚ

Svět člověka z protipólů
Svět člověka z protikladů
Padá množství vlastních gólů
Děsí nás řada příkladů

Svět člověka stálou zkouškou
Spory problém křižovatka
nezakryjeme je rouškou
ani hrou na neviňátka

Volba ve svobodné mysli
volba ve svědomí čistém
Benefity či nesmysly
každý volí vlastní systém

Boží slovo je dostupné
Světlo v potemnělých zkratkách
Není nutno platit vstupné
Směrovka na křižovatkách

VYHNANCI Z RÁJE

Podléháme pokušení
za mlada i v dospělosti
Mravouky porušení
za získání zkušenosti

Podléháme pokušení
překotně - neuváženě
zkušeností poučeni
kvůli muži - kvůli ženě

Podléháme pokušení
s rozmyslem a ziskuchtivě
Moloch nás vzal do učení
pokračujeme dychtivě

Podléháme pokušení
v polovičním bezvědomí
Přiznáváme bez mučení
ano - hryže mě svědomí

Podléháme pokušení
tolik se přece neděje
v záloze koktá tušení
že snad zbývá naděje

Pokušení podléháme
vážné výtky nečekáme
čítáme v Bibli i na zdích
Smrt je odplatou za hřích

Podléháme pokušení
při obživě každodenní
Pravěk středověk novověk
stále hřeší stejný člověk

Podléháme pokušení
takové je nastavení
Jak praví biblická báje
- proto jsme vyhnanci z ráje

LOUDÁNÍ K EPILOGU

Bláznivá doba šílí - vlas mám docela bílý
Potíže stáří sílí Slunko se k západu chýlí
Zní falešně staré písně Zlo se šíří jako plísně
nese nesvár zmatky tísně

DUŠIČKOVÁ MEDITACE

Končí léto – míjí září - hlásí se neduhy stáří
Po pracné životní pouti
nelze smrti se vyhnouti
Smutné prázdné místo zbývá
vzpomínkami se ozývá

Každý žití zaštiťuje – s věkem tíži pociťuje
ztrátou životů zesnulých
V opakovaných formulích
na poslední křižovatce
loučíme se – Spěte sladce

Nezemřel kdo v srdcích žije
u nichž srdce v hrudi bije

BOŽÍ DŮSLEDNOST

Člověk nezůstane schován
bude identifikován
Miliardy různých tváří
o podobu se nesváří
jedinečné papiláry
předem vylučují sváry

Neztratí se z registrace
historické populace
žádné informace z cloudu
Zní u Posledního soudu
Zloba zášť neřest chamtivost
Víra pravda přívětivost...

Poté budeme věděti
jsme - či nejsme Boží děti

NA VĚČNOSTI

Bez času a kalendáře
Námořníka či statkáře
Trvanlivé atributy
bez agrotechnické lhůty
bez talíře bez sklenice
bez brambor a bez pšenice
Bez potřeby terminálů
nemocnic a kinosálů
bez dopravních koridorů
válčení a hladomorů

V pravé lásce a milosti Boží
prostíráno věčné zboží
Soudil se pro rodnou hroudu
nyní u Božího soudu
El Eljon - ten Nejmocnější
El Šaddai - ten Nejschopnější
zve jej do Božího Světla
- pokud směr nemění Metla
Spravedlivý Dokonalý
Neměnný a Všehoznalý
Svrchovaný Vševědoucí
Milující láskou vroucí

Užívej s Ním svaté ctnosti
zde v bezčasí na Věčnosti
BOHATÝRŮV PÁD

Matka Rus má bohatýra
nad cara a nad emíra
Vyrostl jí z pionýra
do úrovně politbyra

Bohatýra Vladimíra
nevyleká hory míra
ani sebehlubší díra
Je to kádr nad vezíra

Hravě staví - hravě ničí
nezná žádné pohraničí
Vše co činí - dobře činí
z přátel odpůrce učiní

Dokáže veliké divy
že se celičký svět diví
Člověka zabít na dálku
rozpoutat ukrutnou válku

Nelítostně a záludně
míří na lidi obludně
Zkrvavené ratolesti
ve vlnách moře bolesti

Vedle patriarchy božský
ocelově krivorožský
ve stíhačce - na dně moře
v tanku - v královské oboře

Ve dne v noci nemá klidu
žízeň hasí krví lidu
což je prý řečeno špásem
protože jí hasí kvasem

I pokud lid krví brodí
ten mu říká - Blahorodí
On slýchá jen co lahodí
zlomoc jeho Rusi škodí

Jak změny doba přináší
a vítr mění směry
nad otěžemi se vznáší
strachu víc než-li důvěry

Tajná konta - miliardy
bohatýrské nadstandardy
velkoprodukce náhrobků
apatická zlost pohrobků

Velká Rus má v povědomí
Vladimír - nemá svědomí
umí všechno co valkýra
zvládá proměny v upíra

Jak hledí na bohatýra
prezidium Všehomíra
můžeme si přečíst právě
v současné tiskové zprávě

Bohatýr je postižený
ochabl zájem o ženy
Rus má za úslužnou milou
zmateně jí pouští žilou

Intelekt mu vyprchává
budoucnost všech vynechává
Čpící obal - prázdné řeči
úbytě v chorobné křeči

Ostatní tvorba Václava Odradovce publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Nejen rok 1944 a další
DV 130/2024: Zlo, Znovu uprostřed Evropy... a další
DV 129/2024: Politické delirium a další
DV 127/2023: Interkontinentálními cestami a další
DV 126/2023: Ministrův diář a další
DV 125/2023: Soumrak naturální milostné lyriky a další
DV 124/2023: Předvolební taškařice v mediálním prostoru a další
DV 123/2023: Protagonisté pokleslého dramatu a další
DV 122/2022: Podzim 2022 a další
DV 120/2022: Nedopatření a další
DV 119/2022: O TRANSFORMACI SLOV V ČASOPROSTORU aneb OHLÉDNUTÍ V BŘEZNU 2022 a další
DV 118/2022: Historické schéma a další
DV 116/2021: Všichni jsme z jednoho těsta a další
DV 115/2021: Český Honza na konci 20. století a další
DV 114/2021: Historia magistra a další
DV 113/2021: Hledání a další
DV 112/2021: Fantastická tužba a další
DV 111/2021: Konzumní princip a další
DV 110/2020: Personifikátor a další
DV 109/2020: Málo ku štěstí postačující a další
DV 108/2020: Úzkost roku 2020 a další
DV 107/2020: Půlnoční rituál a další
DV 106/2020: Lakonická sága o nevyhnutelnosti dějin a další
DV 104/2019: Cestou pro bibli a další
DV 103/2019: Parlamentace, Exklusivně polní cestou a další
DV 102/2019: Pokus o litanie a další
DV 101/2019: Vysmívaná pravdoláska a další
DV 100/2019: Imaginární veličenstvo čas a další
DV 99/2019: Na pochodu a další
DV 98/2018: Existencionála a další
DV 97/2018: Automat na podivnou naději a další
DV 96/2018: Degenerativní meditace na náplavce a další
DV 95/2018: Stopadesát milionů hladových a další
DV 94/2018: Stoletá se rozpomíná a další
DV 93/2018: Drak velkoměsta a další
DV 92/2017: Odkaz VŘSR, Čas očekávání a další
DV 91/2017: Svoboda, Nad cenou času a další
DV 90/2017: Slohové cvičení a další
DV 89/2017: Historia magistra a další
DV 88/2017: Existencionála, Politikon a další
DV 87/2017: Na slovíčko... a další
DV 86/2016: Politikon, Memento mori a další
DV 85/2016: Historia magistra a další
DV 83/2016: Alláh na Kocourkovem
DV 82/2016: Josefovská panagyrika a další
DV 81/2016: Jak mi z toho šla hlava kolem aneb novoroční kocovina a další
DV 80/2015: Doba se dál z kloubů vymyká a další
DV 79/2015: Od exploze k válce a další
DV 78/2015: Óda cechu povalečů a další
DV 76/2015: Za pravdou pravdoucí a další
DV 75/2015: My a oni a další
DV 74/2014: Stoleté echo
DV 73/2014: Navštívil jsem nemohoucno a další
DV 72/2014: Starověká praxe a další