Olga Nytrová

SUPERÚPLNĚK

Jsem vězněm hodin
měsíců týdnů dní
i když bych už tolik chtěla
žít v bezčasí
Až pouto času bude uvolněno
pocítím úlevu
Však o tajemství
které se ohlásí nevím nic
silokřivky proměny
budou mít dosud netušené tvary
vzplane nová energie

KOSMICKÉ VARIACE

Vesmír musíme zestručnit
jinak se zblázníme

                Ivan Diviš
Otevřít v duši
pramen vděčnosti
v něm se omyjí rány
očistí se zklamání
prohry a pády
Přijde Utěšitel
do srdce vrátí lásku
a snění plné dětské čistoty

HOUPACÍ KŮŇ

Jako dítě jsem dostala
od souseda pana Berky
houpacího koně
Byl potažen zrzavou
parádně drsnou kozí kožešinou
V rytmu houpání
jsem vnímala
blahodárnou samotu
V bývalém skladišti drogerie
jsem se jednou otevřenou stěnou
dívala na déšť
pozorovala s obdivem oblohu
Bylo ticho
nerušily mne hlasy
mladších sourozenců
Tady mi náhle připadalo
že znám tajemství vesmíru
a mohu se dozvídat mnohé
co se ani nedá vyslovit

MŮJ OŘEŠÁK

Mým dětským útočištěm
byla koruna ořešáku
Tady mne nikdo nehledal
byl to můj strom
moje ticho a sny
v zahradě rodného domu
Ořešák dědeček zasadil
v den mého narození
takže jsem se cítila vítána
a dokonce oslavena
Tady jsme znovu
nacházela radost
skrytou podstatu sebe sama

Ostatní tvorba Olgy Nytrové publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: O spáse, Jsi živá voda a další
DV 130/2024: Fialové ticho a další
DV 129/2024: Přicházíš a další
DV 127/2023: Zrání, Můžete být vidoucí? a další
DV 126/2023: Hádanky, Zpoždění a další
DV 125/2023: Vizionáš, Vnitřní zrak a další
DV 124/2023: O touze po radosti a další
DV 122/2022: Jak můžete vnímat sobotu a další
DV 121/2022: Letní mrholení a další
DV 120/2022: Inspirace, Mozek a další
DV 118/2022: Josif Brodskij a další
DV 117/2022: Dantemu a další
DV 114/2021: Radost – Projev naplněného života a další
DV 113/2021: Radost – projev naplněného života a další
DV 112/2021: Jsme eticky slepí a další
DV 111/2021: Podzimní Žofín a další
DV 110/2020: Abrahám a Izák a další
DV 109/2020: Samotář plný veršů a další
DV 108/2020: Nadpřirozený úděl člověka
DV 103/2019: Pegasovi, Ahasver a další