Olga Nytrová

DANTEMU

(Den poezie 9. 11. 21)

Naslouchající básníku
co bys řekl dnešnímu peklu
vidím před sebou
drobnou jezídskou dívenku
pětiletou otrokyni
Její majitelka Němka
ji nechala na prudkém slunci
krutě zemřít žízní
prý trest za to že se dítě
počůralo
Krutost těch kdo propadli
moci zla vyráží dech každému
kdo úplně nepozbyl lidskosti
Všechny lidské činy
mají přesah do věčnosti
Jejich kosmická dimenze
dokáže děsit
Ztracencům zmizelo
poznání dobra v duši
zlovolní vcházejí
do města věčné strasti

POUTNICKÁ HŮL

Neohrozme bezbranné spolupoutníky
nesoudnými požadavky
na horských cestách
jsou výstupy určené nikoliv pro každého
Někdo se vydá do Santiaga de Compostela
plný sil a energie mládí nebo i zralého věku
jiný je sice poutníkem po hvězdách
nikdy však neopustí rodné město
Sevři v ruce poutnickou hůl
která je tobě na míru

BEZCITNOST

Chybí soucit
Všechno jsou neustálé výtky
hřeby nedůvěry
zatloukají do dřeva tvých paží
kdosi zas odvar bolesti vaří

Ostatní tvorba Olgy Nytrové publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Fialové ticho a další
DV 129/2024: Přicházíš a další
DV 128/2023: Superúplněk a další
DV 127/2023: Zrání, Můžete být vidoucí? a další
DV 126/2023: Hádanky, Zpoždění a další
DV 125/2023: Vizionáš, Vnitřní zrak a další
DV 124/2023: O touze po radosti a další
DV 122/2022: Jak můžete vnímat sobotu a další
DV 121/2022: Letní mrholení a další
DV 120/2022: Inspirace, Mozek a další
DV 118/2022: Josif Brodskij a další
DV 114/2021: Radost – Projev naplněného života a další
DV 113/2021: Radost – projev naplněného života a další
DV 112/2021: Jsme eticky slepí a další
DV 111/2021: Podzimní Žofín a další
DV 110/2020: Abrahám a Izák a další
DV 109/2020: Samotář plný veršů a další
DV 108/2020: Nadpřirozený úděl člověka
DV 103/2019: Pegasovi, Ahasver a další