Olga Nytrová

Okruh poznání v kráse je mocnější než okruh vědy, poněvadž vidíme a dovedeme se podivovat věcem, jichž nechápeme, a to nikoliv bez duchovního prospěchu.

Albert Vyskočil

Celoživotní sebereflexe, péče o duši, nám má pomáhat srovnat si své postoje, vytvářet a cizelovat svou hierarchii hodnot. Dokážeme-li vnímat umění, sbližuje nás to s těmi z nás, kdo také hledají krásu. Mezi lidmi, kteří se dokážou těšit z uměleckého díla, nastává určitá sounáležitost. Tleskající publikum je naplněno emocemi, jež v něm probouzejí postavy, jednající na jevišti. Diváci prožívají analogii s některými svými životními situacemi a vztahy, které sami řeší.

„Děkuji vám, že jste probudili mé city, moji představivost, donutili mne přemýšlet o postavách i ději, a promítat si své vlastní vnitřní zápasy. Přispíváte tak k mé probíhající péči o duši,“ říkávám v duchu hercům já sama. A třeba řeším právě problém odpuštění někomu v rodině, jenž se nezachoval správně.

Vnímání básně, obrazu, divadelního představení, filmu, s námi něco udělá. Jako bychom ochutnali kapku elixíru moudrosti. Věci náhle začnou do sebe zapadat. Situace, kterou jsme nemohli několik let pochopit, dostává pojednou nové zřetelné kontury. Duše se napájí z pramenů, ze studny umění. Opět získáváme rovnováhu, nacházíme sami sebe, svoji podstatu. Víme, kdo jsme. Že jsme byli stvořeni a jsme voláni ke spáse, k naplnění svého bytí. Vlny inspirace se zvedají, dostáváme se na chvilku mimo čas a prostor, uvědomujeme si transcendentno. Jsme na okamžik u zdroje Božího tvoření.

Neumím si představit miliardy galaxií, biliony světelných let, ale nádherou kosmu jsem unesena. Ovšem úžas ve mně vzbuzuje především lidská duše těch, kdo mají v lásce své bližní, rozpoznávají své poslání a ctí pravdu. Jsou mi blízcí všichni, kteří tleskají kvalitním tvůrčím činům, lidskosti a obětavosti. Žijí v souladu s krásou a dobrem, stali se vidoucími.

PŘICHÁZÍŠ

Objevuješ se mi ve snu
příteli
vidím tvou laskavou tvář
V tvé živé mimice
je tolik blízkosti
v tvém úsměvu se zračí
bytí a tóny nadzemské lásky
Dýchá na mne věčnost
žiješ dál v jiné dimenzi
je mi dovoleno setkat se
na okamžik s tebou
Tvůj úsměv pro mne
otevírá nekonečné bytí

PŘIBLIŽOVÁNÍ

Hvězdná obloha
dýchá tichem
a majestátem dosud
nepojmenovaného
Kolik tajemství
je v zrnku písku
v miliardách galaxií
V duši vane stále unikající
a opět se přibližující vertikála

MEDITACE

Vysvleču se z všedních
šatů osudu
sundám na chvíli klapky z očí
Z ticha se vynoří záře
všechno má pojednou
jiné kontury
cosi ve mně pochopí
že zázračno existuje

Ostatní tvorba Olgy Nytrové publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: O spáse, Jsi živá voda a další
DV 130/2024: Fialové ticho a další
DV 128/2023: Superúplněk a další
DV 127/2023: Zrání, Můžete být vidoucí? a další
DV 126/2023: Hádanky, Zpoždění a další
DV 125/2023: Vizionáš, Vnitřní zrak a další
DV 124/2023: O touze po radosti a další
DV 122/2022: Jak můžete vnímat sobotu a další
DV 121/2022: Letní mrholení a další
DV 120/2022: Inspirace, Mozek a další
DV 118/2022: Josif Brodskij a další
DV 117/2022: Dantemu a další
DV 114/2021: Radost – Projev naplněného života a další
DV 113/2021: Radost – projev naplněného života a další
DV 112/2021: Jsme eticky slepí a další
DV 111/2021: Podzimní Žofín a další
DV 110/2020: Abrahám a Izák a další
DV 109/2020: Samotář plný veršů a další
DV 108/2020: Nadpřirozený úděl člověka
DV 103/2019: Pegasovi, Ahasver a další