Olga Nytrová

JSME ETICKY SLEPÍ

Etická slepota hluchota
jako podivná příchuť doby
nás vlezle provází
Jak snadno skočíme na vějičku
ukolébáni pocitem
zdánlivých dobrých skutků

ODPOVĚDI

Internet?
Je to supertechnický
hračkářský krám
řekl by ironicky Egon Bondy
a připomněl: Naše třetí tisíciletí
má řešit ontologické otázky
je třeba dodat závažné odpovědi
byť ještě stále nikoli definitivní

PRAVĚKÉ GENY

Kyklopové klonují
černé díry
temná hmota mýtů
rozvíří budoucí záchvěvy ticha
Dávná vůně vesmíru
pulzuje v pravěkých genech

TVÁŘ

Václavu Tikovskému

Když to přijde
stejně není člověk nikdy připraven
Ještě podat ruku
pohladit tvář
vzít kolem ramen
Cítíš v sobě klenbu vzpomínek
skrytou zář
cosi v tobě zůstává
vepsaná věčná tvář

DNY V IZRAELI

Svatá země
podzemní magma dýchá
sálají kosmické ostrůvky
ti strážci ticha
Milost přichází
snáší se baldachýn
Královská alfa a omega
odvane každý stín

O PŘÍMLUVNÝCH MODLITBÁCH

Přimlouváš se za mne příteli?
Každá tvá slabika mi dává sílu
kosmicky proměněna
přidávám mozaiku k vesmírnému dílu
Byl jsi mým rybářem
znal jsi mé stopy v písku
mluvíš ke mně dál beze slov
já vidím tajných vah mosaznou misku

ÚHEL SETKÁNÍ

15. 8. 19

Nebyl jsi Romeo
já nebyla Julie
tolik nevinnosti
ani tragiky
jsme neměli
Však ostrý úhel setkání
se zabodl
do živého masa
bolest vzplála
s příchutí divné karmy

Ostatní tvorba Olgy Nytrové publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: O spáse, Jsi živá voda a další
DV 130/2024: Fialové ticho a další
DV 129/2024: Přicházíš a další
DV 128/2023: Superúplněk a další
DV 127/2023: Zrání, Můžete být vidoucí? a další
DV 126/2023: Hádanky, Zpoždění a další
DV 125/2023: Vizionáš, Vnitřní zrak a další
DV 124/2023: O touze po radosti a další
DV 122/2022: Jak můžete vnímat sobotu a další
DV 121/2022: Letní mrholení a další
DV 120/2022: Inspirace, Mozek a další
DV 118/2022: Josif Brodskij a další
DV 117/2022: Dantemu a další
DV 114/2021: Radost – Projev naplněného života a další
DV 113/2021: Radost – projev naplněného života a další
DV 111/2021: Podzimní Žofín a další
DV 110/2020: Abrahám a Izák a další
DV 109/2020: Samotář plný veršů a další
DV 108/2020: Nadpřirozený úděl člověka
DV 103/2019: Pegasovi, Ahasver a další