Olga Nytrová

INSPIRACE

Naše mysli jsou „zrcadly ohně,
po němž všichni prahnou“

                Sheley

Jsme občany věčnosti
bytostmi kosmu
Malbou poezií a hudbou
třemi schopnostmi
zrajícími v člověku
se můžeme stýkat s rájem
William Blake
rád studoval díla velkých mistrů
vždyť se jim dostalo
božskou milostí
vize světa před pádem

MOZEK

Co víme o miliardách galaxií
vždyť netušíme ani kolik dimenzí
má lidský mozek
podle dnešních vědců prý jedenáct
Nemáme přístroje které by dokázaly
přiblížit co se děje když umělec tvoří
nebo vědec bádá

CO JE TO UMLKÁNÍ?

Může být plné odvahy a zároveň
i strachu nejistoty rozkolísanosti
Může být něčím co nelze pojmenovat
jako by snad v životě vůbec něco
doopravdy pojmenovat šlo

ZACHVÍVÁNÍ

Už mi schází lyrické chvění
roztančená imaginace
tajemství slov hravost
radost a vanutí

STONEHENGE

Dotýkám se ve vzpomínce
mystických kamenů
u Stonehenge
tráva voní větrem
jako kdysi dávno
kdy tady lidé prožívali
vstup mimo čas a prostor
před nebeskými gejzíry barev
se skláněli ve své
bytostné pokoře
splývali s rytmy kosmu

TÁZÁNÍ

Jsme bytosti tázající se
nikdy nepřestáváme
s otázkami
Slovo se bude na vteřinu
stávat zázrakem
v mnohém bloudícím srdci
Někteří na své plavbě tichem
odhalí zázračný přístav

Ostatní tvorba Olgy Nytrové publikovaná v Divokém víně:
DV 127/2023: Zrání, Můžete být vidoucí? a další
DV 126/2023: Hádanky, Zpoždění a další
DV 125/2023: Vizionáš, Vnitřní zrak a další
DV 124/2023: O touze po radosti a další
DV 122/2022: Jak můžete vnímat sobotu a další
DV 121/2022: Letní mrholení a další
DV 118/2022: Josif Brodskij a další
DV 117/2022: Dantemu a další
DV 114/2021: Radost – Projev naplněného života a další
DV 113/2021: Radost – projev naplněného života a další
DV 112/2021: Jsme eticky slepí a další
DV 111/2021: Podzimní Žofín a další
DV 110/2020: Abrahám a Izák a další
DV 109/2020: Samotář plný veršů a další
DV 108/2020: Nadpřirozený úděl člověka
DV 103/2019: Pegasovi, Ahasver a další