Olga Nytrová

ZRÁNÍ

Zrajeme
dobrušujeme se ve vztazích
Náš pravý tvar
může dokreslovat
jen láska
pohlazení
Ochota dát kus duše druhému

MŮŽEME BÝT VIDOUCÍ?

Poznáváme poutníky životem
Někteří jsou vidoucí
slyšící
a jiní momentálně hluší
Své bloudění však
nevnímají
Dozrávání k vertikále
chce svůj čas

O PŘESAHU

Ve vzpomínkách přichází radost
je dotýkána
žhavým přesahem života
Není snad život sopka?
Magma lásky vystřeluje energii
vztahuje se pokorně
ke kosmu

HÁDÁME

Život je samá hádanka
a rébus
Naše kombinační schopnosti
nestačí na rozluštění
ani jednoho dne
a jedné noci

Ostatní tvorba Olgy Nytrové publikovaná v Divokém víně:
DV 130/2024: Fialové ticho a další
DV 129/2024: Přicházíš a další
DV 128/2023: Superúplněk a další
DV 126/2023: Hádanky, Zpoždění a další
DV 125/2023: Vizionáš, Vnitřní zrak a další
DV 124/2023: O touze po radosti a další
DV 122/2022: Jak můžete vnímat sobotu a další
DV 121/2022: Letní mrholení a další
DV 120/2022: Inspirace, Mozek a další
DV 118/2022: Josif Brodskij a další
DV 117/2022: Dantemu a další
DV 114/2021: Radost – Projev naplněného života a další
DV 113/2021: Radost – projev naplněného života a další
DV 112/2021: Jsme eticky slepí a další
DV 111/2021: Podzimní Žofín a další
DV 110/2020: Abrahám a Izák a další
DV 109/2020: Samotář plný veršů a další
DV 108/2020: Nadpřirozený úděl člověka
DV 103/2019: Pegasovi, Ahasver a další